NL EN FR

De meest gestelde vragen op een rij

Over Inteco, klimaatplafonds & inductie-units

Het Inteco team heeft de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Wij hopen dat uw vraag hiertussen zit. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met ons via  mail of telefoon. We staan voor u klaar!

Phaseo - Phase Change Materials
Is de PCM oplossingen ook geschikt voor BREEAM?
PCM is opgenomen in de methode voor het berekenen van de energieprestatie, de NTA 8800 (ook wel BENG genoemd). Dit betekent dat het toepassen van PCM een verbetering oplevert voor de omgevingsvergunning en voor het energielabel. PCM levert, afhankelijk van het ontwerp, in BENG 1 een besparing van 4-10 kWh/m²/jaar op, en een reductie van de TOjuli (de maat voor temperatuuroverschrijding) tussen de 10 en 40%. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, zijn er meer dan voldoende aanknopingspunten om PCM’s en meer specifiek de producten zoals het PCM-klimaatplafond, de PCM-vloer en/of de PCM-luchtbehandelingskasten positief te beoordelen. De volgende rubrieken zijn van toepassing:...
Lees verder
Wat moet ik nog toevoegen aan mijn gebouw om het PCM te laten werken?
  • Een basisventilatiesysteem met luchtbehandeling (bij voorkeur met warmteterugwinning) en luchtkanalen. Voor woningen en kantoren is dit niet noodzakelijk wanneer PCM is toegepast in het vloersysteem.
  • Geen koeling of een basiskoelinstallatie (inclusief topkoeling).
  • Een basis verwarmingsbron en warmteafgifte (bijvoorbeeld radiatoren, vloerverwarming of naverwarmers).
  • Een programmeerbare meet- en regelinstallatie met temperatuurregeling voor overdag en 's nachts, voor controle van het bereik van PCM en het regenereren van PCM gedurende de nacht.

 

 


Lees verder
Welke luchttemperatuur of instelling moet ik inblazen om het PCM materiaal te regenereren?
De temperatuur die nodig is om de faseovergang van het PCM te realiseren, is afhankelijk van de mate van faseovergang (dus hoeveel warmte er gedurende de dag is geabsorbeerd) en het type PCM-materiaal. Afhankelijk van beide factoren en de toepassing van het PCM kun je het PCM regenereren via lucht- of watersystemen. Bij toepassing van PCM in klimaatplafonds zal de inblaastemperatuur gemiddeld tussen de 16 en 18 graden Celsius liggen, terwijl bij vloersystemen een watertemperatuur tussen de 17 en 20 graden Celsius voldoende is. Tijdens het ontwerptraject adviseren we de klant project specifiek over de benodigde temperatuur en tijdsduur voor de regeneratie van het PCM-product, zodat het w...
Lees verder
Welk vermogen en klimaatklasse (comfort) kan worden behaald met PCM?
Het geleverde koelvermogen van het PCM-materiaal is afhankelijk van de toegepaste hoeveelheid (in kg) PCM per m², of bij luchtbehandelingskasten van het totale aantal kilogram. De energie-inhoud van PCM 23 (gebruikt in klimaatplafonds) is bijvoorbeeld 170 kJ/kg en wordt toegepast met een hoeveelheid tussen de 5 en 7 kg/m², waarbij een koelvermogen tussen de 40 en 60 W/m² wordt gerealiseerd. Toevoeging van voorgekoelde lucht uit de luchtbehandelingskast is hierin nog niet meegenomen. Voor de bepaling van de comfortklasse is een meting uitgevoerd door PEUTZ met een PCM-klimaatplafond, waarbij de temperaturen per tijdseenheid zijn bepaald. Het resultaat is het behalen van een...
Lees verder
Zijn er verschillende temperaturen waarop je PCM kan instellen of regelen?
Het PCM-materiaal kan niet ter plaatse worden ingesteld (ingeregeld), maar wordt per project of toepassing geconfigureerd. Door de verhouding van de zoutoplossing aan te passen, kan de temperatuur van de faseovergang worden geregeld. Hierbij passen we voornamelijk de volgende PCM-mixen toe voor de volgende toepassingen, waarbij de stelregel is dat de temperatuur van het PCM-materiaal overeenkomt met de gewenste ruimte- of inblaastemperatuur. • PCM 20; Toepassing in luchtbehandelingskasten. Het materiaal heeft een smelt/stoltraject tussen de 17 °C en de 20 °C.• PCM 23; Toepassing in klimaatplafonds voor kantoren, scholen of andere utiliteitsgebouwen met een maximaleruimt...
Lees verder
Hoe ontlaad ik mijn PCM?
Het regenereren (van vloeibaar naar vast) van PCM-materialen hangt af van de toepassing in het gebouw of de woning. Orange Climate adviseert en beschrijft een regeling per toepassing voor de regeneratie van PCM. PCM's hebben de eigenschap om warmte en koude tijdelijk op te slaan en deze op een later tijdstip weer af te geven voor verwarming en koeling. Als voorbeeld dient de koeling van een utiliteitsgebouw in de zomerperiode. Overdag, tijdens kantoortijd, is de warmtelast het grootst. De overtollige warmte wordt tijdelijk opgeslagen in de thermische massa en PCM-massa. Tijdens kantooruren wordt isotherme of voorgekoelde lucht ingeblazen voor CO2-afvoer en/of aanvullende koeling. Buiten...
Lees verder
Is het PCM materiaal duurzaam en toe te passen in BioBased gebouwen?

In tegenstelling tot elektrochemische energieopslag (zoals gewone batterijen) is warmte-opslag wat betreft materiaalkeuze onschadelijk voor het milieu. Het materiaal is 100% herbruikbaar in verpakkingen met een HDPE-paneel, dat vaak wordt toegepast in plafonds en luchtbehandelingskasten (LBK's).

Het PCM-materiaal zelf bestaat uit een technisch aangepaste zoutoplossing, gewonnen in de Waddenzee en vervolgens gemengd met water. Het omhulsel dat het gebruik van PCM mogelijk maakt, is van hoogwaardige kwaliteit en heeft daarmee de grootste invloed op de recyclebaarheid van het PCM-product, met een beperkt effect op de toepassing als BioBased totaalproduct.


Lees verder
Hoe kunnen we PCM toepassen in de bestaande regelgeving?

PCM is opgenomen in de methode voor het berekenen van de energieprestatie, bekend als NTA 8800 (ook wel BENG genoemd). Dit betekent dat het gebruik van PCM een verbetering oplevert voor de omgevingsvergunning en het energielabel. Afhankelijk van het ontwerp kan PCM in BENG 1 een besparing opleveren van 4 tot 10 kWh/m²/jaar, en een reductie van 10 tot 40% op TOjuli (de maatstaf voor temperatuuroverschrijding).

 


Lees verder
Bespaar ik ook op (bouw)materialen bij toepassing van PCM?
De combinatie van PCM (gebruikt als passieve koeling) resulteert in aanzienlijke materiaalbesparingen bij installatieonderdelen, doordat alle energieopwekking, distributieleidingen, pompen en kleppen niet langer nodig zijn. Hierdoor wordt bij gebouwen met PCM-toepassing minder gebruik gemaakt van grondstoffen en wordt de belasting op de aarde verminderd. PCM heeft ongeveer 30 keer de warmtecapaciteit van beton in een compacter pakket, waardoor het ook zeer geschikt is voor lichte gebouwen. PCM fungeert als warmtebuffer in situaties waar beton niet aanwezig is of in een zeer lichte vorm wordt gebruikt. Daarom zien we dat de opkomst van houten gebouwen en het gebruik van PCM hand in hand g...
Lees verder
Wat is PCM?
Phase Change Materials (PCM) bestaan uit een combinatie van zout en water, die stolt en smelt bij een ingestelde temperatuur. Voor kantoren begint de warmteabsorptie typisch rond 21 graden Celsius en heeft een smelttraject tot 23 graden Celsius, hoewel voor andere toepassingen een ander traject kan worden gekozen. Het principe van PCM kan het beste worden vergeleken met de faseovergang van ijs naar water bij 0 graden Celsius. Het ijs neemt warmte op uit de omgevingstemperatuur, wat resulteert in een faseovergang van vast naar vloeibaar, waarbij de temperatuur rondom het ijs stabiel blijft gedurende een bepaalde periode. Door toevoeging van zoutkristallen aan het water kan de temperatuur...
Lees verder
Krijg ik subsidie voor de toepassing van PCM materialen?
Voor faseovergangsmateriaal, waar PCM-koeling gebruik van maakt, geldt een maximale energie-investeringsaftrek van € 10,- per kg. Het is echter belangrijk dat het gebouw in eigen beheer is om hiervoor in aanmerking te komen. Deze maatregel is bedoeld om het energiegebruik voor het koelen van bedrijfsgebouwen te verminderen. Het faseovergangsmateriaal heeft een gedefinieerd overgangstraject en een capaciteit in dit traject van minimaal 100 kJ/kg. Maatregel 210405 [W]; Faseovergangsmateriaal Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik voor het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen. Bestaande uit: faseovergangsmateriaal met een gedefinieerd overgangstraject en een capacit...
Lees verder
Hoe kan ik koelen en verwarmen met PCM?
In de zomersituatie zal PCM warmte uit de omgevingslucht (in de ruimte of luchtbehandelingskast) absorberen, waardoor het passief bijdraagt aan het koelen van de ruimte en het handhaven van de gewenste ruimte- of inblaastemperatuur. Afhankelijk van het gebruik van de ruimte en de optredende warmtelast zal PCM de faseovergang ondergaan, waarbij de temperatuur geleidelijk zal stijgen totdat alle optredende warmte is geabsorbeerd. Bij het ontwerpen van het gebouw wordt rekening gehouden met de hoeveelheid PCM in verhouding tot de gebruiksduur van het gebouw, om zo tijdens piekbelastingen de situatie onder controle te houden en de GTO-uren (Gewogen Temperatuur Overschrijding) tot een minimu...
Lees verder
Wat gebeurd er als het PCM materiaal 'op' is?
Als het PCM materiaal in vloeibare toestand verkeert, neemt het geen warmte meer op, wat automatisch gevolgen heeft voor de ruimtetemperatuur van uw gebouw en het aantal GTO (gewogen temperatuuroverschrijdingsuren). Dit kan concreet verschillende oorzaken hebben die leiden tot deze situatie: Langere gebruiksuren dan oorspronkelijk in het ontwerp of PvE zijn voorzien. Hogere interne/externe belasting dan oorspronkelijk in het ontwerp of PvE zijn aangenomen. Onvoldoende regeneratie van het PCM materiaal buiten gebruiksuren. Deze oorzaken kunnen in kaart worden gebracht door middel van een Gebouw Beheer Systeem (GBS), zodat wij ook na de realisatie eventuele aanpassingen in de regel...
Lees verder
Hoe moet ik de ventilatie (bij met name plafonds) regelen voor het regenereren van het PCM materiaal?
Toepassing van een ventilatiesysteem dat werkt met constant luchtvolume (CAV) past het best bij het opslaan van thermische energie in faseovergangsmateriaal. Wanneer u echter een ventilatiesysteem met variabel luchtvolume (VAV) wilt toepassen, waarbij het CO2-gehalte een sturende factor is, is ook temperatuursturing vereist. De VAV-klep regelt niet alleen op basis van CO2, maar opent verder naarmate de ruimte warmer wordt. De klep blijft open tijdens nachtontlading en sluit weer wanneer de ruimte en het PCM zijn afgekoeld. Het voordeel van het gebruik van een VAV-klep is de mogelijkheid tot nauwkeurige regeling per ruimte of zone. Bijvoorbeeld, als de thermostaat die de VAV-klep aanstuur...
Lees verder
Wat zijn de voordelen van de toepassing van PCM?
  Energiebesparing aan de opwekkingszijde (warmtepomp, WKO, etc.): Door het gebruik van PCM wordt het energieverbruik van opwekkingsbronnen in zowel zomer als winter verminderd. Gemiddeld kan een energiebesparing van circa 50% worden bereikt ten opzichte van traditionele systemen zoals watervoerende klimaatplafonds. Ten opzichte van fancoil units of airco's is de besparing nog groter. Behalen van de PARIS-PROOF eisen: Door PCM toe te passen in gebouwen kunnen oplossingen worden gerealiseerd die voldoen aan de PARIS-PROOF doelstellingen voor totaal energieverbruik in gebouwen en woningen. Traditionele systemen voldoen vaak niet aan deze eisen, waardoor verdere verduurzaming ...
Lees verder
Zijn er ook nadelen aan de toepassing van PCM?
  Geen regeling/sturing mogelijk tijdens gebruiksuren: Het PCM materiaal is niet regelbaar en de ruimte wordt 's nachts via een temperatuurregeling naar het gewenste niveau gebracht. Hierdoor begint de dag met een temperatuur van 19-20°C die langzaam kan oplopen tot bijvoorbeeld 23°C. Onze adviseurs hebben de benodigde hoeveelheid PCM berekend op basis van deze behoeften. Verzwaring van de constructieve vloeren: Vanwege het gewicht van het PCM materiaal (tussen de 5 - 8 kg/m²), dat vaak op of aan de constructieve vloer moet worden bevestigd of gelegd, moeten deze vloeren vaak iets robuuster worden uitgevoerd. Kans op lekkage of perforatie tijdens werkzaamh...
Lees verder
Is er een besparing van het PCM in het opgesteld- / aansluit vermogen?
Door de toepassing van PCM zal er in zowel zomer- als wintersituaties minder fluctuatie zijn in de koeling of verwarming van het gebouw vergeleken met traditionele systemen. Hierdoor blijft de temperatuur stabieler, wat resulteert in een verminderde vraag naar koel- of verwarmingsvermogen en een kleinere noodzaak voor opwekking. Bij Inteco analyseren we uw gebouw en de specifieke eisen, waarna we simulatieberekeningen of vergelijkingsoverzichten maken om het geschatte vermogen van uw pand verder te berekenen. Dit helpt mogelijke problemen met netcongestie op te lossen en te voldoen aan het PARIS-PROOF akkoord, waar alle gebouwen in 2050 aan moeten voldoen. Recente gegevens van verschille...
Lees verder
Hoe ga ik om met de regeling in vakantie periodes (scholen en kantoren)?
Tijdens vakantieperioden, met name bij scholen, zijn de buitentemperaturen vaak hoog en neemt de zonbelasting toe, waardoor het gebouw langzaam opwarmt. Het is wenselijk om te voorkomen dat elke dag nachtventilatie of actieve koeling moet worden ingeschakeld om het PCM te regenereren. Ons advies is daarom om nachtventilatie in te schakelen (of bij hoge buitentemperaturen actieve koeling) zodra de maximale binnentemperatuur voor die dag is bereikt. Concreet betekent dit dat het PCM volledig gesmolten is en het gebouw onvoldoende zal afkoelen door transmissieverlies, waardoor het PCM de volgende dag niet meer voldoende kan regenereren om de warmtelast op te vangen. Door deze regeling toe ...
Lees verder
Welke levensduur heeft het PCM materiaal?

Omdat stollen en smelten natuurlijke processen zijn, treedt er vrijwel geen degradatie op. In Duitsland zijn PCM-testen ontwikkeld door de RAL-Gütergemeinschaft, waaruit blijkt dat het geleverde PCM zelfs bij voortdurende zware belasting een levensduur van meer dan 25 jaar heeft, met nagenoeg geen degradatie.


Lees verder
Klimaatplafond - algemeen
Hoe werkt een klimaatplafond?
Een klimaatplafond is een zogenaamd afgiftesysteem waarmee een ruimte kan worden gekoeld en/of verwarmd. De basis is een bouwkundig (metalen)plafond dat is voorzien van watervoerende klimaatelementen. In deze zogenoemde stralingspanelen wordt koud of warm water gevoerd naar gelang er in de ruimte behoefte is aan koeling of verwarming. De energie-uitwisseling vindt voornamelijk plaats op basis van straling, hetgeen als zeer prettig wordt ervaren. Dit in tegenstelling tot zogenaamde all-air of convectieve systemen, zoals bijvoorbeeld ventilatorconvectoren of split-units, waarbij de energieoverdracht door middel van lucht plaatsvindt. Bij klimaatplafonds wordt de luchttoevoer bepaald aan d...
Lees verder
Wat is de technische levensduur van een klimaatplafond/systeem?
Voor de technische levensduur van een metalen klimaatplafond onderscheiden we de levensduur van het metalen plafond en het watervoerende klimaatsysteem. In de praktijk wordt het einde van de technische levensduur (>30 jaar) vrijwel nooit bereikt omdat er voor die tijd al een verbouwing of renovatie plaatsvindt waarbij tevens het plafond wordt vervangen. De levensduur van het klimaatsysteem is mede afhankelijk van de toegepaste materialen, de waterkwaliteit en de systeemdruk. Uit eigen ervaring weten we dat ook het klimaatsysteem bij normaal gebruik ten minste 20 jaar meegaat. De eerste projecten met klimaatplafonds zijn door ons immers al meer dan 20 jaar geleden op...
Lees verder
Wat is de maximale belegging (% actief oppervlak) van het klimaatplafond?

De belegging van een klimaatplafond is o.a. afhankelijk van het aantal en de afmetingen van inbouwcomponenten in relatie tot de paneelafmetingen. Plafondpanelen waarin bijvoorbeeld verlichting of luchtroosters worden gemonteerd worden niet of gedeeltelijk belegd. Onze ervaring is dat gemiddeld genomen er maximaal 75 à 80% van het totale klimaatplafondoppervlak geactiveerd kan worden. Bij plafondeilanden is dat percentage meestal hoger omdat hierin vaak minder componenten verwerkt worden en er met minder m² plafondoppervlak toch voldoende vermogen wordt geleverd.


Lees verder
Wat is de ideale ruimtetemperatuur? Hoe “beleef” je het klimaat met een klimaatplafond?
Als we spreken over de ruimtetemperatuur dan bedoelen we eigenlijk de temperatuur van de lucht in de ruimte. Dit is de temperatuur die je afleest en instelt op "thermostaten" in de ruimte. Voor je temperatuursbelevering, ofwel thermische comfort, is daarnaast de heersende de stralingstemperatuur van invloed. Een goed voorbeeld hiervan is dat een buitentemperatuur van 10°C behaaglijk kan zijn als je in de zon zit en je daarvan de stralingswarmte ervaart. Voor dezelfde behaaglijkheid zonder de zon zou de luchttemperatuur minimaal zo'n 20°C moeten bedragen. Omdat capaciteit voor klimaatplafonds voor het grootste deel in de vorm van straling wordt geleverd wo...
Lees verder
Hebben jullie ook standaard plafonds of is alles maatwerk?

In principe hebben wij geen standaard plafonds. Een plafond van Inteco is namelijk altijd maatwerk; ieder gebouw en gebruiker is uniek dus ook iedere inrichting van een gebouw. Onze verkoopadviseurs kunnen u een advies op maat geven.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de maatwerk mogelijkheden van de Inteco klimaatplafonds.


Lees verder
Kunnen panelen met armaturen en roosters ook geactiveerd worden?

Het is in principe mogelijk om panelen met inbouw-componenten te activeren.

Technisch gezien is dit afhankelijk van het toegepaste klimaatsysteem, de breedte van het paneel en de grootte van het inbouwcomponent.

Kostentechnisch dient te worden opgemerkt dat met het activeren van een paneel met sparing meer kosten zijn gemoeid terwijl er een lagere capaciteit wordt geleverd. Vanwege de ongunstigere €/W-verhouding adviseren wij om panelen met inbouwcomponenten uitsluitend te activeren als dit op basis van de capaciteitsbehoefte noodzakelijk is.


Lees verder
In welke kleuren zijn de klimaatplafonds te verkrijgen?

Alle plafondpanelen zijn in elke standaard RAL kleur te verkrijgen. Over het algemeen zijn de wittinten zoals RAL 9010 en RAL 9003 de “standaard” kleuren. Wij attenderen u erop dat toepassing van metaallak een nadelige invloed heeft op de warmte-overdracht en tot een capaciteitsreductie zal leiden.

Wilt u meer weten over onze expertise 'design' bezoek dan deze pagina.


Lees verder
Is de standaard kant-lat ook in kleur WIT verkrijgbaar?
Ja, de kant-lat kan zonder meerprijs ook geleverd worden in wit. Hierbij maken wij de kanttekening dat bij wit kanthout iedere oneffenheid in de constructie waar de kant-lat tegenaan gemonteerd wordt in de vorm van een zwarte naad zichtbaar wordt, evenals de kopse aansluiting tussen 2 delen kanthout. Om dit te ondervangen wordt wit kanthout nadien vaak nog (door derden) afgekit. Wij adviseren toepassing van zwart kanthout, ook wel schaduwlat genoemd, omdat daarmee naden worden gemaskeerd. Wilt u meer weten over onze expertise 'design' bezoek dan deze pagina.
Lees verder
Hoeveel gewicht kan er aan een stalen plafond gehangen worden?

Het ophangen van zaken aan het plafond is in veel gevallen mogelijk. Dit is sterk afhankelijk van het gewicht, type last, plaats/voorzieningen in het paneel of op de constructie. Wij adviseren dan ook altijd om bij vragen hierover op te nemen met onze afdeling verkoop.


Lees verder
Kunnen jullie alle inbouwcomponenten integreren/inbouwen in het plafond?

De vraag of alles ingebouwd kan worden is onmogelijk te beantwoorden. Wel kunnen wij stellen dat Inteco door de jaren heen al vele componenten ingebouwd heeft in plafonds. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of bekijk hier de pagina met inbouwcomponenten. Wij zullen altijd met u op zoek gaan naar de oplossing!


Lees verder
Is er naast de standaard perforatie ook nog een afwijkende perforatie mogelijk?

Naast de standaardperforatie zijn vele verschillende perforaties mogelijk. Deze zijn in overleg te bepalen, waarbij gekeken wordt naar esthetiek, akoestiek en diverse andere aspecten die een rol spelen in de totale beleving van het klimaatplafond zoals de toepassing van verdekte luchtroosters waarbij via de perforatie van het plafond wordt ingeblazen. Lees hier meer over onze maatwerk klimaatplafond mogelijkheden.


Lees verder
Is het achterhout dat Inteco gebruikt FSC hout?

Wij betrekken al het achterhout bij een leverancier die FSC gecertificeerd is. Bekijk hier ook onze visie op duurzaamheid.


Lees verder
Is een klimaatplafond eenvoudig te recyclen?

Alle producten van Inteco worden demontabel uitgevoerd waardoor recyclen of opnieuw inzetten als een ander product vrij eenvoudig mogelijk is.

Bekijk hier ook onze visie op duurzaamheid.


Lees verder
Waar moet de waterkwaliteit van een klimaatplafond aan voldoen?

Een vraag die Inteco veelvuldig gesteld wordt is: “Aan welke kwaliteit moet het water voldoen waarmee het klimaatplafond wordt gevuld?” Het antwoord daarop is eigenlijk heel eenvoudig: “Gewoon drinkwater is prima!”. Er zijn echter wel andere zaken waarmee rekeningen mee dient te houden. U leest het in dit artikel over waterkwaliteit.


Lees verder
Wat is zuurstofdiffusie dichtheid?
Zuurstof is een van de belangrijkste elementen die wij kennen;  het is nodig voor ons voortbestaan. Het is echter niet altijd wenselijk op iedere plek aangezien het ook allerhande vormen van corrosie (o.a. roest) kan veroorzaken. Roest en residu in een watervoerend systeem kunnen de afsluiters en leidingen van het (klimaat)systeem vervuilen en uiteindelijk zelfs verstoppen. Zuurstofdiffusie dichtheid is hier het sleutelwoord. In dit artikel leggen we uit wat het is en hoe u kunt beoordelen of een systeem een goede zuurstofdiffusie dichtheid heeft zodat u lang kunt genieten van het comfort van uw klimaatplafond. U leest het artikel over zuurstofdiffusie dichtheid hier.
Lees verder
Klimaatplafond – montage en inregeling
Monteren jullie ook klimaatplafonds hoger dan 5 meter?

Met verhoogde rolsteigers monteren wij plafonds tot een hoogte van 5 meter. Daarboven moeten er vaste steigers worden opgesteld. Dit laatste is een arbeidsintensief proces waarmee rekening gehouden dient te worden in zowel de kosten van het project als ook de planning. Bovendien dient er rekening mee gehouden te worden dat de afgifte van het klimaatplafond afneemt naarmate het op grotere hoogte wordt gemonteerd. Op 5 meter hoogte is er sprake van een correctiefactor van ca. 0,90 en bij verwarmen met maar liefst 0,65 ten opzichte van het normvermogen bij plafondhoogte 2,7 m.


Lees verder
Hoe moet een klimaatplafond ingeregeld worden?

Als de montage van het plafond gereed is, kan er gestart worden met het ‘vullen’ van het plafond. Dit dient te gebeuren door vakkundige installateurs en altijd in samenspraak met onze monteurs. Inregelen gebeurt aan de hand van het aantal liters per stramien of per ruimte. Deze hoeveelheden worden in de engineeringsfase door ons bepaald.


Lees verder
Hoe wordt een klimaatsysteem ontlucht?

De klimaatplafonds worden standaard niet voorzien van ontluchtingsvoorzieningen. Uitgangspunt voor het ontwerp dient te zijn dat de lucht van de klimaatplafonds via de hoofdleidingen wordt onlucht. De aansluitleidingen van de installateur dienen in dit verband hoger te worden gemonteerd en dan onze verdeelleidingen. Het vullen en ontluchten van de klimaatplafonds kan het beste per sectie plaatsvinden.


Lees verder
Is een final clean noodzakelijk?

Onze monteurs laten het plafond na montage in principe schoon achter. Door werkzaamheden van andere bouwpartners treedt er nadien vrijwel altijd nog vervuiling op in de vorm van stof en vingerafdrukken. Wij adviseren dan ook om kort voor oplevering het plafond door ons professioneel te laten schoonmaken.


Lees verder
Hoe vindt de aansluiting plaats op de 6-weg klep / change-over?
Er is geen standaard oplossing of werkwijze voor het aansluiten van de verdeelleidingen van het klimaatplafond op de naregeling/aansluitleidingen van de W-installateur. In veel gevallen worden voor de naregeling/change-over van klimaatplafonds 6-wegafsluiters toegepast. Als de 6-wegafsluiters overeenkomen met de hydraulische modulen van de klimaatplafonds dan is het vanuit oogpunt van efficiency op de bouw, betrouwbaarheid van de verbindingen en kosten aan te bevelen om de verdeelleidingen rechtstreeks op de 6-wegafsluiter aan te sluiten. Voorwaarde hiervoor is dat de aansluitingen op de 6-wegafsluiter zijn voorzien van een voor ons leidingsysteem geschikte koppeling en deze op de j...
Lees verder
Worden verdeelleidingen geïsoleerd?

Vanwege kleine diameters van de verdeelleidingen en geringe temperatuursverschillen met het plenum is er sprake van geringe warmteverliezen en worden verdeelleidingen vrijwel nooit geïsoleerd. Indien thermische isolatie is gewenst dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Indien er dampdicht geïsoleerd dient te worden ter voorkoming van condensatie dan dient dit door een gespecialiseerd bedrijf te worden uitgevoerd.


Lees verder
Kan er op de bouw nog een sparing gemaakt worden?

In principe kan er ook nog tijdens de montage op de bouw een sparing gemaakt worden. Dit zijn dan wel vlakke sparingen. Verdiepte sparingen en sparingen met omzettingen maken wij uitsluitend fabrieksmatig.


Lees verder
Hoeveel panelen sluiten jullie aan in serie?

Het aantal panelen dat in serie aangesloten kan worden is afhankelijk van het klimaatsysteem, de paneelafmetingen, onderlinge afstand van de buizen, het ontwerp temperatuurtraject en maximale drukverlies. Wij ontwerpen de serie-/parallelschakelingen zodanig dat het drukverlies op de aansluitingen van de verdeelleidingen binnen het gestelde maximum blijft. Als hier geen eisen aan worden gesteld dan hanteren wij een maximum van 40 kPa. De hiervoor benodigde hydraulische berekeningen worden in de engineeringsfase per hydraulisch moduul uitgevoerd. In de praktijk zullen er meestal 2 tot 4 panelen in serie geschakeld kunnen worden.


Lees verder
Leveren jullie ook armaturen?
Inteco kan ook verlichtingsarmaturen leveren, monteren en aansluiten op een netwerk in de nabijheid van het armatuur. Inteco heeft samen met gerenommeerde verlichtingsleveranciers zogenaamde integratie-armaturen ontwikkeld. Deze kenmerken zich door esthetisch fraaie oplossingen (uitsluitend spiegel/optiek zichtbaar) en efficiënte montagevoorzieningen. Armaturen van derden kunnen wij in overleg ook monteren en aansluiten. Dit kan meegenomen worden in onze offerte of op basis van regie-uren. Bekijk hier onze mogelijkheden met betrekking tot het inbouwen van verlichting.
Lees verder
Leveren jullie ook luchtroosters?

Inteco levert in het merendeel van de projecten verdekte Opticlean luchtroosters maar kan ook wervel- en lijnroosters leveren. De door ons geleverde luchtroosters zullen wij monteren en aansluiten op flexibele luchtslangen in de nabijheid van het rooster.

Luchtroosters van derden kunnen wij in overleg ook monteren en aansluiten. Dit kan meegenomen worden in onze offerte of op basis van regie-uren.

Bekijk hier onze mogelijkheden met betrekking tot luchtroosters.


Lees verder
Verzorgen jullie zelf het verticaal transport?

Wij verzorgen in principe zelf het verticale transport op de bouw en maken, in goed overleg met de andere partijen, gebruik makend van de op het project aanwezige voorzieningen zoals bouwkraan en bouwlift. Voor projecten waar geen toereikende voorzieningen voor verticaal transport beschikbaar zijn worden in overleg met de opdrachtgever aanvullende afspraken gemaakt. Inteco hanteert de werkwijze dat de materialen direct na aflevering op de bouwplaats worden getransporteerd naar de verdieping en/of het bouwdeel waar deze uiteindelijk dienen te worden gemonteerd.

 


Lees verder
Voeren jullie zelf het restafval af?

Jazeker! Een schone werkvloer is een prettige werkvloer. Wij voeren het restafval per bouwlaag af en deponeren dit in de afvalcontainers. Indien overeengekomen kunnen wij zelfs al het afval retour meenemen.


Lees verder
Klimaatplafond – technische specificaties
Hoe testen jullie de werking van het klimaatplafond?
Alle klimaatsystemen van Inteco zijn uitvoerig getest in een klimaatkamer. Wij hebben hiervoor een eigen klimaatkamer maar testen ook bij onafhankelijke gecertificeerde testinstituten zoals Peutz en HLK zodat we capaciteiten van onze klimaatsysteemen met gecertificeerde rapporten kunnen aantonen. De goede werking van het klimaatplafond kan op locatie door middel van thermografisch onderzoek worden aangetoond. Hiervoor bieden wij u de keuze om dit door ons zelf met eigen warmte-beeldcamera te laten uitvoeren of door een onafhankelijk bureau die hiervan tevens een rapportage zal maken. Met dit onderzoek wordt er gecontroleerd of het water goed over h...
Lees verder
Hoeveel koel- en verwarmingsvermogen levert het klimaatplafond?

Helaas is er op deze vraag geen éénduidig antwoord. Het vermogen van een plafond is afhankelijk van het type klimaatplafond, watertraject, ruimtetemperatuur, plafondhoogte, activerings- of beleggingsgraad en nog enkele factoren meer. Voor een goed advies voor uw project adviseren wij u dit op te nemen met onze afdeling verkoop of bekijk het vergelijkingsoverzicht van de klimaatplafonds om een idee te krijgen van de verschillen in vermogen tussen de verschillende klimaatplafonds.


Lees verder
Wat is het gewicht van een stalen plafond met activering?

Iedere uitvoering van een project is anders en iedere opbouw van een klimaatplafond kan anders zijn. Materiaalkeuze, toepassen van extra isolatie, het plaatsen van inbouwcomponenten zijn allemaal factoren die het gewicht mede bepalen. In het algemeen kan er gesteld worden dat een klimaatplafond ca. 15-20 kilo per m² weegt.


Lees verder
Wat is de geluidsabsorptie (NRC of αw) van jullie plafonds?
De geluidsaborptie van het plafond kan zowel worden uitgedrukt in NRC (ASTM - C423) als αw (ISO 11654). Hoe hoger de waarde des te beter de geluidsabsorptie. Voor zowel NRC als αw geldt dat de waarde tussen 0,70 en 0,95 kan variëren, afhankelijk van het plafondtype, klimaatsysteem en het akoestische pakket. Inteco heeft van tientallen varianten bij Peutz de geluidsabsorptie laten onderzoeken. Wij adviseren u contact op te nemen met onze afdeling sales dan kunnen wij u voorzien van een project specifiek antwoord. Wij hebben een interessant artikel geschreven over akoestische optimalisatie. Klik hier om dit artikel te lezen.&nbs...
Lees verder
Wat is de aansluitdiameter van jullie verdeelleidingen?

De aansluitdiameter van de verdeelleidingen is afhankelijk van het toegepaste buismateriaal en het aantal aan te sluiten klimaatelementen. Voor ons MeandRo en OxzeRo klimaatsystemen gebruiken we standaard RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) buis met een uitwendige diameter van 20mm. Voor koperen en (dunwandig) stalen verdeelleidingen gebruiken we buisdiameters van zowel 15 als 22 mm. Voor ons AdeRo klimaatsysteem wordt een PP buis met een uitewendige diameter van 20 mm toegepast.


Lees verder
Wat is het drukverlies van het klimaatplafond?

Het drukverlies op de aansluitpunten wordt in de engineeringsfase bepaald en volgen uit de zogenaamde hydraulische berekeningen. Om deze te kunnen maken dienen eerst de plafondtekeningen inclusief inbouwcomponenten te worden gemaakt en de te leveren koel- en verwarmingsvermogens bij ons bekend te zijn. Op basis van deze gegevens wordt gekeken welke panelen geactiveerd dienen te worden en hoe de serie-/parallelschakelingen kunnen worden gerealiseerd. Bij het bepalen van de serie-/parallelschakelingen houden we rekening met een drukverlies op de aansluitleidingen van maximaal 40 kPa tenzij er projectmatig andere eisen zijn gesteld.


Lees verder
Kan er lucht afgezogen worden via de standaard perforatie?
De perforatie in de plafondpanelen dient primair voor de geluidsabsorptie. Technisch gezien is het mogelijk om via deze perforatie de retourlucht af te zuigen. Dit kan door een aansluitkast op het paneel te monteren of, in geval van plenumafzuiging, het akoestische pakket plaatselijk weg te laten. Vanwege de geringe doorlaat van de standaard perforatie (16%) zal stof in de afgezogen lucht gemakkelijk hechten aan het plaatmateriaal tussen de perforatiegaatjes. Deze plaatselijke vervuiling van het plafond doet afbreuk aan de esthetische kwaliteit van het klimaatplafond en wordt daarom niet door ons geadviseerd. Voor alternatieve mogelijkheden voor het afzuigen van retou...
Lees verder
Hoeveel lucht per strekkende meter randafwerking is mogelijk af te zuigen?

De hoeveelheid lucht die afgezogen kan worden, is afhankelijk van de toegestane luchtsnelheid over de randafwerking; uitgaande van maximaal 1 m/s in de openingen kan er 30 m³/h per strekkende meter ventilatierandafwerking worden afgezogen.


Lees verder
Maken jullie ook overbruggingen om het plafond op te hangen?
Indien pendels voor het ophangen van onze draagconstructie niet rechtstreeks aan het bouwkundig plafond kunnen worden gemonteerd zijn er zogenaamde overbruggingen benodigd. Dit kan o.a. het gevolg zijn van installaties zoals kanalen, goten en leidingen of naden in betonvloeren. Afhankelijk van de afstand die moet worden overbrugd wordt hiervoor een overbruggingsprofiel met één of meerdere ophangpunten toegepast waaraan vervolgens de pendel van het klimaatplafond wordt bevestigd. Omdat het in de prijsvormingsfase meestal niet duidelijk is of en in welke mate er overbruggingen er benodigd zijn, kunnen de kosten hiervoor niet worden...
Lees verder
Met wat voor leidingen sluiten jullie het plafond aan op het leidingwerk in het gebouw?

De leidingen die toegepast worden voor het aansluiten van het klimaatplafond worden meestal uitgevoerd in kunststof (zuurstofdiffusiedichte RIXc buis voor MeandRo en OxzeRo en PP voor AdeRo), koper of dunwandig staal. De materiaalkeuze dient te worden afgestemd op de elders in het circuit toegepaste materialen. Wij voorzien u graag van advies hierin.


Lees verder
Maken jullie ook de dwarsverbindingen tussen verdeelleidingen per stramien bij een naregeling per ruimte.
Tot de standaard leveringsomvang van Inteco behoort het in serie doorkoppelen van de actieve panelen en het parallel aansluiten ervan op zogenaamde verdeelleidingen. Bij bandrasterplafonds bieden wij de mogelijkheid om hydraulische modulen te maken per enkel of dubbel plafondmoduul. Voor andere plafonds kunnen we hydraulische mudulen maken tot ca. 20 m². Indien de regelgebieden groter zijn dan de door Inteco gemaakte hydraulische modulen dan zijn er zogenaamde dwarsverbindingen nodig om de aansluitpunten van de klimaatplafonds met elkaar te verbinden en op de naregeling aan te sluiten. Deze dwarsverbindingen behoren niet tot de standaard leveringsomvang van I...
Lees verder
Kan ik een mineraal plafond zo 1 op 1 uitwisselen voor een klimaatplafond met behoud van de draagconstructie?

In theorie zou het mogelijk zijn om een mineraalplaten uit te wisselen voor metalen klimaatplafondpanelen. Er dient in dat geval altijd gecontroleerd te worden of de ophangconstructie voldoende stevig is om het gewicht van het klimaatplafond te kunnen dragen. Omdat Inteco maatwerk levert en altijd kiest voor de optimale uitvoering adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling verkoop.


Lees verder
Klimaatplafond - onderhoud
Kan een klimaatplafond geopend worden?

In principe is ieder klimaatplafond, behalve een stucplafond, te openen. Het plafondtype dat gekozen wordt, bepaalt of dit eenvoudig gaat of met behulp van bijvoorbeeld gereedschap. Wij adviseren altijd om het openen en sluiten van een plafond door een hiervoor opgeleid persoon uit te laten voeren. Wij kunnen dit voor u regelen op basis van regie-uren.


Lees verder
Kan het plafond open zonder dat de leidingen afgetapt moeten worden?

Een klimaatplafond bestaat uit plafondpanelen met daarin klimaatelementen. Deze elementen produceren wij zodanig dat deze voldoende ‘overlengte’ hebben om de panelen uit te kunnen hangen of naar beneden te klappen. Dit is mogelijk zonder dat het systeem afgekoppeld hoeft te worden en er dus water afgetapt moet worden. Als men een paneel echt volledig wil uitnemen of verwijderen, moet het systeem wel leeggemaakt worden. Wij adviseren om dit altijd door een hiervoor opgeleid persoon uit te laten voeren. Wij kunnen dit voor u regelen op basis van regie-uren.


Lees verder
Vervuilt een klimaatplafond?

Het schoonmaakbeleid van het interieur is ook zeker van invloed op het klimaatplafond. Een vieze omgeving zal ook zeker afzetting geven op het plafond. Het is dan ook zaak om het interieur van een gebouw goed schoon te houden, want dan blijft het klimaatplafond ook mooi schoon. Echter, net zoals ieder ander onderdeel van het interieur zal er op den duur altijd vuil- en/of stofafzetting plaatsvinden. Wij adviseren dan ook om iedere 5 jaar het plafond professioneel te laten reinigen. Voor meer informatie over de mogelijkheden van het professioneel reinigen van een plafond, kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.


Lees verder
Verkleurd een klimaatplafond?

Door de jaren heen zal, net zoals ook andere onderdelen van een gebouw, de kleur van een plafond iets veranderen. Omdat het gehele plafond gelijkmatig verkleurd, is dit nauwelijks waarneembaar. Als er een verbouwing plaatsvindt, adviseren wij om panelen niet te vervangen, want daardoor zal een eventueel kleurverschil wel zichtbaar worden. In dat geval adviseren wij de panelen in de gehele ruimte te vervangen.


Lees verder
Kan het plafond condenseren?

Onze ervaring is dat indien de aanvoertemperatuur van het water in het klimaatsysteem hoger of gelijk ligt aan 15°C condensatie uit te sluiten is.


Lees verder
Inductie-units
Kunnen de inductie-units van Inteco ook verwarmen?

Naast koelen kunnen al onze inductie-units ook verwarmen. Overzichten van de mogelijkheden en de capaciteiten vindt u op de inductie-unit pagina of kunt u verkrijgen via één van onze verkoop-adviseurs.


Lees verder
Wat is de aansluitdiameter van de Inteco inductie-units?

Afhankelijk van het type en vermogen van de inductie unit wordt de aansluitdiameter bepaald. Deze is te herleiden vanaf de producttekening die u aantreft op de productpagina's van de inductie-units. Wij leveren ook standaard aansluitslangen afgestemd op de gebouwinstallatie.


Lees verder
Voldoen de Inteco inductie-units aan klimaatklasse A?

De inductie-units van Inteco voldoen aan klimaatklasse A, echter dit is het geval bij een zeer laag ventilatie- en circulatievoud. Indien dit niet tot uw mogelijkheden behoort, adviseren wij u te kiezen voor een klimaatplafond. Indien uw voorkeur klimaatklasse B of C betreft dan behoren de inductie-units van Inteco wel tot uw mogelijkheden. De verkoopadviseurs kunnen u perfect begeleiden in het maken van de juiste keuze afgestemd op uw comfort- en capaciteitswensen.

Voor meer informatie over duurzaamheid bij Inteco verwijzen wij u naar deze pagina.


Lees verder
Kan Inteco de inductie-units ook monteren en in bedrijf stellen?

Standaard leveren wij inductie units af op de bouw zonder montage, maar het verzorgen van de montage behoort zeker tot de mogelijkheden. U dient dit bij uw aanvraag aan te geven.


Lees verder
Over Inteco
Kunnen jullie LEAN plannen?

Sinds enkele jaren volgen wij diverse trajecten en LEA®N en zowel onze interne organisatie als ook de manier waarop wij omgaan met project-uitvoering zijn gebaseerd op de nieuwe LEAN methodieken. Lees hier meer over onze werkwijze of bekijk hier onze Lean werken bij Inteco.


Lees verder
Kunnen jullie BIM werken?

Onze afdelingen Calculatie en Projectuitvoeringen kent specialisten op het gebied van BIM, Revit en Inventor. Ook houden wij ons bezig met VR en AR technieken. Als Inteco zijn wij klaar om in BIM te werken! Onze adviseurs vertellen u hier graag mee over.


Lees verder
Werken jullie met Revit en Inventor?

Bij Inteco werken specialisten die bekwaam zijn in het werken met zowel Revit als Inventor. Zij volgen continue de ontwikkelingen op het gebied van 3D tekenen, VR en AR.


Lees verder
Hoe duurzaam zijn jullie producten?

Inteco streeft ernaar om producten zo duurzaam mogelijk samen te stellen. Daarbij kijken wij niet alleen naar onze eigen productie, maar ook naar onze leveranciers. Met deze leveranciers hebben wij langlopende contracten waar duurzaamheid een onderdeel van is. Inteco is al meer dan 10 jaar ISO-14001 gecertificeerd en wij kijken goed naar onze CO2-footprint.

Lees hier meer over duurzaamheid bij Inteco.


Lees verder
Leveren jullie ook producten in het buitenland?

Inteco heeft jarenlange ervaring met projecten in België, Duitsland, Engeland, Luxemburg en Denemarken. In de laatste twee landen hebben we een eigen vertegenwoordiging.


Lees verder
Leveren jullie ook minerale plafonds en binnenwanden?

Wij zijn als Inteco geen specialist in minerale plafonds en binnenwanden, maar via een partner kunnen wij dit opnemen in ons leveringsprogramma. Wij kunnen dan vervolgens als afbouwcombinatie fungeren op een bouwproject.


Lees verder
Levert Inteco ook armaturen?

Inteco kent een aantal vaste partners voor de levering van armaturen die geïntegreerd zijn in onze klimaatplafonds of inductie units. Deze leveranciers zijn geselecteerd op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Ga naar deze pagina voor meer informatie over de armaturen. Indien door u gewenst, kunnen wij altijd kijken naar de (inbouw)mogelijkheden van andere leveranciers.


Lees verder
Levert Inteco ook luchtroosters?

Inteco werkt samen met een aantal vaste partners voor de levering van luchtroosters die geïntegreerd zijn in onze klimaatplafonds. Deze leveranciers zijn geselecteerd op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. U treft hier meer informatie aan over de luchtroosters. Indien door u gewenst, kunnen wij altijd kijken naar de mogelijkheden van andere leveranciers.


Lees verder
Levert Inteco ook buitenplafonds?

Het leveren van buitenplafonds behoort tot onze mogelijkheden. Deze plafonds krijgen een speciale behandeling i.v.m. een grote kans op corrosievorming. Onze afdeling verkoop kan u informeren over de mogelijkheden en kunnen u voorbeelden tonen van projecten waarbij buitenplafonds zijn toegepast.


Lees verder
Levert Inteco ook lamellen klimaatplafonds?

In samenwerking met Hunter Douglas leveren wij ook lamellen klimaatplafonds in vilt, staal, aluminium of hout.  Zie voor meer informatie de PareauLux plafonds.


Lees verder
Levert Inteco stucwerk klimaatplafonds?

Wij leveren zelf geen stucwerk, maar zullen voor deze projecten altijd samenwerken met een partner gespecialiseerd in stucwerk. Inteco levert dan de kunststof klimaatelementen die kunnen worden aangebracht in het gewenste stucplafond.

Bekijk hier onze pagina over de klimaatelementen die geschikt voor stucwerk toepassingen.


Lees verder
Levert Inteco ook een naregeling of 6-weg klep?

Inteco zelf levert geen naregeling of 6-weg klep. Wij werken met partners die hierin een voorstel kunnen doen. Wij kunnen dit altijd coördineren en opnemen in een offerte.


Lees verder