NL EN

Hoe moet een klimaatplafond ingeregeld worden?

Als de montage van het plafond gereed is, kan er gestart worden met het ‘vullen’ van het plafond. Dit dient te gebeuren door vakkundige installateurs en altijd in samenspraak met onze monteurs. Inregelen gebeurt aan de hand van het aantal liters per stramien of per ruimte. Deze hoeveelheden worden in de engineeringsfase door ons bepaald.