NL EN FR DA

Privacy statement, cookie beleid en gebruiksvoorwaarden

www.inteco.nl

De hieronder genoemde gebruiksvoorwaarden, privacy statement en cookie beleid zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018 en zijn van toepassing op eenieder die de website(s) van Inteco B.V. www.inteco.nl (of subdomeinen www.inteco.lu of www.inteco.dk) of kostenindicator.inteco.nl (of subdomeinen www.kostenindicatie.inteco.nl en www.offerte.inteco.nl) bezoekt vanaf mei 2018.

Heeft u een vraag of een klacht neem dan contact op met privacy@inteco.nl of +31 411-658 800.

Onze contactgegevens zijn:
Inteco B.V.
Van Salmstraat 71
5281 RP  Boxtel
+31 411 658 800
privacy@inteco.nl


Privacy Statement

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via de website www.inteco.nl (of subdomeinen www.inteco.lu of www.inteco.dk) of kostenindicator.inteco.nl (of subdomeinen www.kostenindicatie.inteco.nl en www.offerte.inteco.nl) bezoekt vanaf mei 2018.

Inteco B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de, via deze website(s),  verzamelde persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens/AVG. Middels dit Privacy Statement wil Inteco B.V.  u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

Inteco B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website(s). Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s) en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, een kosten indicatie van een project, een mogelijkheid tot aanvragen van een gesprek, brochure of kennisartikel, een mogelijkheid tot inschrijving voor de nieuwsbrief en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten.

Voor het gebruik van het contactformulier of voor het downloaden van documenten op onze website(s), vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en aanhef: wij willen u graag persoonlijk kunnen aanspreken.
 • Bedrijf: wij willen graag weten voor welk bedrijf u werkt zodat wij u van passende informatie kunnen voorzien.
 • E-mail adres en telefoonnummer: bij eventuele vragen, over een door u gestelde vraag, willen wij u per e-mail of telefonisch kunnen benaderen. Uw e-mail adres hebben we daarnaast nodig om u door middel van e-mail nieuwsbrieven te informeren over Inteco B.V. of haar producten.

Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en aanhef: wij willen u graag persoonlijk kunnen aanspreken.
 • Bedrijf: wij willen graag weten voor welk bedrijf u werkt zodat wij u van passende informatie kunnen voorzien.
 • E-mail adres: Dit gebruiken wij om de e-mail nieuwsbrief te sturen.

Met deze gegevens kunnen wij u periodiek onze nieuwsbrief en vergelijkbare informatie toesturen. U kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf-mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Bij het aanvragen van een kosten indicatie zullen we u vragen de volgende gegevens te verstrekken:  

 • Voornaam, tussenvoegsel, aanhef, achternaam en e-mail adres;
 • Projectnaam en -plaats en -land;
 • Bedrijfsnaam en adresgegevens;
 • Keuze type plafondsysteem en -uitvoering en klimaatsysteem;
 • Gewenste temperaturen, afmetingen, oppervlakte en regelbaarheid;
 • Gewenste verlichting en toevoerrooster.

Informatie doorsturen
Als u op een van de Inteco B.V. website(s) “Deze pagina e-mailen” kiest om een pagina door te sturen naar een bekende of een collega, vragen we naar de naam en het e-mailadres van die bekende of collega. We verzenden dan automatisch eenmalig een e-mail met daarin de pagina die u hebt aangegeven, maar gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden.

Sollicitaties
Als u op een van de Inteco B.V. website(s) gebruik maakt van de mogelijkheid om te solliciteren of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website(s) van Inteco B.V. is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen Inteco B.V. gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Internationaal
Inteco B.V. is een internationale organisatie met grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Als zodanig kunnen wij informatie over u binnen Inteco B.V. uitwisselen en die informatie overbrengen naar andere landen ter wereld waar we zaken doen. Voor het analyseren van het website(s)verkeer van www.inteco.nl  of een van de subdomeinen gebruiken we Google Analytics en als e-mail marketing systeem gebruiken we Mailchimp. Deze partijen zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield.  Dergelijke uitwisseling vindt plaats in samenhang met het boven vermelde gebruik en in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Ons privacybeleid is gericht op de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens, waar ook ter wereld.

Bewaren van gegevens
Uw gegevens worden bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal zeven jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal vijf jaar in geanonimiseerde vorm bewaard.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens direct worden vernietigd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier of kosten indicator zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal vijf jaar in geanonimiseerde vorm bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het downloaden van documenten worden maximaal een jaar bewaard.

Verstrekking aan derden
Inteco B.V. zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Inteco B.V. zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens
U kunt een verzoek tot inzage in de door Inteco B.V. via haar website(s) over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar privacy@inteco.nl . Ter controle van uw identiteit vraagt Inteco B.V. u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Inteco B.V.  verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Wanneer Inteco B.V. wijzigingen doorvoert in de manier waarop wij met de via deze website(s) verzamelde persoonsgegevens omgaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

­Cookie beleid

Inteco B.V. gebruikt cookies op de website(s) van Inteco B.V..  Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein www.inteco.nl (en subdomeinen www.inteco.lu of www.inteco.dk) en kostenindicator.inteco.nl (en subdomeinen www.kostenindicatie.inteco.nl en www.offerte.inteco.nl).

Zoals de meeste website(s), gebruiken ook onze website(s) technologieën die kleine databestanden plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Door deze kleine bestandjes kunnen wij bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden opslaan. De website(s) van Inteco B.V. maken alleen gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden.

Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën in het algemeen, zie http://www.allaboutcookies.org.

Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, danwel bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties.

De cookies die wij op de Inteco B.V. website(s) gebruiken zijn:

Google Analytics
Deze cookies wordt gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de website(s) kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde duur per pagina.

Google Tag Manager
Met deze cookie worden de tags op de website(s) beheerd en ingezet. Deze cookie maakt het onder meer mogelijk om Google Analytics te plaatsen en blogs te delen via social media.

Share This
Deze cookies maken het mogelijk om pagina’s zoals nieuwsberichten, vacatures en productpagina’s te delen naar social media of e-mail.

Voor vragen over ons cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen via privacy@inteco.nl.

Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie en diensten die op of via deze website(s) van Inteco B.V. zijn te raadplegen.

Disclaimer
Inteco B.V. besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website(s). Maar, de informatie die Inteco B.V. via de website(s) verstrekt, is van algemene aard en houdt geen advies in. Inteco B.V. kan noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Inteco B.V. kan de verstrekte informatie periodiek wijzigen, zonder enige aankondiging. Inteco B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website(s), zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website(s), door virussen of het niet correct functioneren van deze website(s). Verwijzingen naar website(s) die niet door Inteco B.V. worden onderhouden zijn puur ter informatie opgenomen. Inteco B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de website(s) waarnaar verwezen wordt. Als u denkt dat de informatie op deze website(s) onjuist is, dan verzoeken we u vriendelijk dit te melden aan onze marketing afdeling op: privacy@inteco.nl

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website(s) berusten uitsluitend bij Inteco B.V.. De informatie op deze website(s) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website(s) niet toegestaan om (delen van) deze website(s), ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website(s) van Inteco B.V. en een andere internet site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inteco B.V..

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap