NL EN FR DA

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoe laten we als organisatie zien dat we samen leven binnen een maatschappij?

In de MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) visie van Inteco plaatsen we de samenleving als overkoepelend orgaan rondom onze organisatie. We zijn als organisatie onderdeel van een maatschappij en houden hier dan ook rekening mee in onze bedrijfsvoering. We doen dit op een verantwoorde wijze zodat ook het voortbestaan van onze organisatie en de werkgelegenheid die we creëren gewaarborgd blijft. Dit zijn mooie woorden. Maar wat zijn onze daden? Hoe laten we als organisatie zien dat we samen leven binnen een maatschappij?

Reflectie is de basis voor verantwoord ondernemen

Allereerst doen we dit door te zorgen dat onze basis goed is. We kijken met een eerlijke blik naar ons productie- en bedrijfsproces. ‘Zijn er mogelijkheden om minder chemicaliën te gebruiken’  of ‘Kunnen we synthetische materialen vervangen door natuurlijke materialen?’ Zo hebben we een energiehaag ontwikkeld die significant bijdraagt aan de verlaging van ons dagelijks energieverbruik op kantoor en onze productiefaciliteit.

Wat wij onze klant adviseren aan optimaal comfort, willen we uiteraard ook voor onze medewerkers.

Daarnaast kijken we hoe onze medewerkers zo comfortabel mogelijk hun werk kunnen verrichten. Dit hebben we gedaan door alle werkruimten te voorzien van klimaatplafonds, maar ook door de verlichting aan te passen aan het type werk dat zij verrichten. Resultaat? Comfort enerzijds en energiebesparing anderzijds.

Waarom? Het sociale gevoel zit in onze basis, het hart van de mensen die er werken. Het Inteco DNA.

Al voor dat het begrip ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ bekend werd, opende Inteco haar deuren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen vormen zij een waardevol onderdeel van onze samenleving, maar zij beschikken ook over waardevolle capaciteiten voor het bedrijfsleven. Met een stukje extra begeleiding en goed overleg hebben wij al bijzonder mooie arbeidscontracten af kunnen sluiten. Inteco is er trots op dat haar medewerkersbestand een mooie mix is van mensen van allerlei pluimage die ieder op hun eigen manier een unieke bijdrage leveren aan het bedrijf Inteco!

Ook lokaal dragen we ons steentje bij aan mooie projecten met een verhaal die op hun beurt weer van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving.