NL EN FR DA

Onze werkwijze

Ieder project verdient een maatwerk benadering.

Het leveren van een goed en onderscheidend product is één. Maar een vlotte en probleemloze doorloop van het project is zeker zo belangrijk. Met opgeteld ruim 230 jaar ervaring binnen de afdeling projectmanagement van Inteco, kunt u met een gerust hart uw project uit handen geven. We werken hierbij niet alleen binnen de Nederlandse grenzen, maar zijn ook partner voor internationale bouwprojecten. Wij ontzorgen u door onze kennis en ervaring optimaal in te zetten op zowel installatietechnisch als bouwkundig niveau.

We kijken hierbij verder dan ons eigen kader. Ons doel is niet alleen het leveren van een klimaatplafond, maar het zorgdragen voor een complete plafondintegratie in het gebouwconcept. Door deze unieke werkwijze, die geïntegreerd is in alle onze processen, kunnen we ieder project een maatwerk bieden. Het op een esthetische wijze integreren van inbouwcomponenten is hiervan een essentieel onderdeel. Door onze Lean werkwijze zijn we er door de jaren heen in geslaagd om ook de maatwerktrajecten te standaardiseren met als resultaat een efficiënte doorlooptijd van uw project.

Het projectmanagement van Inteco neemt u zorg uit handen op het gebied van:

Organisatie

Binnen Inteco werken we met vaste teams die continu op de hoogte zijn van de ins en outs van uw project. Ieder team is op een dusdanige manier samengesteld dat het een optimale mix is aan kennis, inspiratie en ervaring voor uw maatwerk project. Onze medewerkers zijn getraind om te werken volgens een Lean werkwijze zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. We doen dit in samenwerking met u als opdrachtgever, maar ook met partners en toeleveranciers. Het resultaat zijn snelle doorlooptijden en dus kostenbesparingen. Dat we staan voor kwaliteit is een gegeven dat onze bestaande klanten zullen bevestigen, maar we maken het graag voor u inzichtelijk middels testrapporten en ISO certificeringen. Voor al onze certificeringen en testrapporten verwijzen we u graag naar onze kennisbank.

Coördinatie en planning

Het sleutelwoord binnen onze coördinerende rol is initiatief. Omdat we willen ontzorgen gaan we pro actief te werk om de integratie van alle voorzieningen en inbouwcomponenten in het klimaatplafond optimaal op elkaar af te stemmen. Onze coördinerende rol blijft gedurende het gehele project een focus zodat we úw kostbare tijd kunnen vrij maken.

Een van de onderdelen binnen de coördinerende rol die Inteco op zich neemt, is het uitwerken van een integrale Lean planning met het gehele bouwteam. De projectleiders van Inteco zullen er op toezien dat de deadlines behaald worden. Intern waarborgen we dit door een efficiënte werkstructuur en reflectie met de teamleden middels daily stands en verbeterborden. Extern bewerkstelligen we dit door nauw contact, werkprocedures en afstemming met toeleveranciers.

Engineering

Met Inteco als partner bent u verzekerd van complete en gedetailleerde tekeningen en berekeningen. We werken standaard voor u uit:

- Detailtekeningen;
- Lichtberekeningen, luchtroosterberekeningen en hydraulische berekeningen;
- Montage- en productietekeningen;
- Materiaallijsten.

Inteco is BIM ready!

In het maatwerk zitten vaak de onderscheidende details van een project. We vinden het dan ook erg belangrijk om ook deze maatwerkdetails voor u uit te werken. Binnen het tekenwerk beperken we ons vervolgens niet tot alleen het plafond. We kijken hierbij ook naar aanverwante disciplines en hoe deze samen te integreren in het gebouwconcept. Indien nodig, zullen we knelpunten signaleren of verbetervoorstellen aandragen.

Een trend waarin Inteco voorop loopt in de markt is de integratie met BIM. We zijn BIM Ready! We werken graag met u samen aan een 3d prototype van het gebouw concept. Ook binnen dit proces nemen we onze coördinerende rol zeer serieus. We doen aan clash controle en werken hierdoor expertise overschrijdend. Zoals gezegd is niet het klimaatplafond ons doel maar de integratie van het plafond binnen het gebouw concept.

Ontwikkeling

Vanuit de visie dat niet het klimaatplafond ons doel is maar de integratie van het plafond binnen het gebouw concept, lopen we ook vaak tegen vraagstukken aan waar wij een maatwerkoplossing voor ontwikkelen. Onze werkwijze, eigen R&D afdeling en productiefaciliteit stelt ons in staat om flexibel op uw wensen in te kunnen spelen. Vanuit een maatwerkvraagstuk stellen we een multidisciplinair team samen. Zij brainstormen samen met de R&D afdeling over de mogelijke oplossingen. In onze fabriek kunnen we de oplossing direct produceren en als test toepassing plaatsen in de mock-up ruimte. Vervolgens nodigen we u als opdrachtgever uit om de oplossing te beoordelen op uw esthetische wensen en worden de verbeterpunten doorgevoerd. Indien gewenst testen we de toepassing in de eigen testruimte van Inteco, die voldoet aan geldende richtlijnen, op randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld vermogen.

Het gehele traject biedt u als klant extra zekerheid over de kwaliteit en esthetiek van uw maatwerkproject.

Productie

Als alle klantwensen optimaal zijn doorgevoerd in de mock-up, kan de productie van start gaan in onze eigen productie faciliteit in Boxtel. Hierbij hebben we de werkwijze en het machinepark Lean ingericht waardoor we in staat zijn om de plafondonderdelen per afdeling of deelproject aan te leveren en niet als geheel project. Dit biedt vele voordelen zoals geen onnodige opslagkosten en ruimte voor onvoorziene bouwcomplicaties. Richting de bouw is ons streven om prefab aan te leveren zodat er zo min mogelijk inspanning op de bouw verricht moet worden om het plafond te monteren.

Montage

De montage kan vlot verlopen door aanlevering van prefab onderdelen en de Lean methodiek die wij uitdragen. Daarnaast werken wij al jaren met vaste montagepartners die de werkwijze van Inteco volledig eigen hebben gemaakt. Inteco staat voor duidelijke afspraken, vakmanschap en flexibiliteit. Daar kunt u met een gerust hart van op aan! Tenslotte kunnen zij altijd terugvallen op de gedetailleerde montagetekeningen die ze per project ontvangen.

Oplevering

Het opleveringstraject is het moment waarbij we met trots het plafond aan u overdragen. We zijn pas tevreden als alle besproken wensen van u als opdrachtgever zijn ingevuld. Ook hierbij is onze coördinerende rol van kracht en begeleiden we de bouwkundige en werktuigbouwkundige oplevering. Daarnaast zullen we een afspraak plannen om het project te evalueren. De evaluatie is een belangrijk moment van reflectie naar het verleden en samen de brug slaan voor de toekomst. Het is geen afronding, maar start van een lange termijn relatie waarop we op elkaar bouwen en vertrouwen.

Service

We zien steeds vaker dat opdrachtgevers, zoals verhuurders, contact met ons opnemen over aanpassingen aan plafonds die nodig zijn bij nieuwe huurders en hun specifieke wensen. De adviseurs van Inteco kunnen in dit geval vrijblijvend met u meedenken over de mogelijkheden. Maar ook bij herinrichting van ruimten, of veranderde gebruikerswensen op bijvoorbeeld het gebied van akoestiek of vermogen, kunnen we met u meedenken.

Inteco streeft naar optimale kwaliteit en de klimaatplafonds zijn onderhoudsvrij, maar mocht er toch een calamiteit ontstaan aan uw plafond, dan adviseren we u direct contact op te nemen met het algemene nummer van Inteco +31 411 658800 of via info@inteco.nl. Wij zullen dan bekijken wie van de teamleden destijds betrokken was bij uw project en u zo spoedig mogelijk assisteren bij u servicevraag.