NL EN FR DA

Lean werkwijze bij Inteco

Inteco traint en ontwikkelt zichzelf al enkele jaren op het gebied van Lean, verbetertrajecten en veranderprocessen. Op deze pagina vertellen we u meer over de tools die wij inzetten om als team te verbeteren.  

Het team aan zet met Lean

Lean werken is een team effort. Alle medewerkers van Inteco worden uitgedaagd om tot verbetering te komen, van hoog tot laag in de organisatie. Door de brede betrokkenheid worden verbeterinitiatieven integraal opgepakt en veranderingen organisatie-breed gedragen. De verbeteringen leiden tot effectievere of efficiëntere werkprocessen waar iedereen uiteindelijk baat bij heeft: Inteco, haar medewerkers maar vooral de klanten van Inteco.

 

 

Wat is Lean?

Lean werken is een strategische manier van bedrijfsvoering waarbij alle medewerkers zich richten op het creëren van waarde voor onze klanten. Dit doen we door verspillingen te verwijderen en onze klanten centraal te zetten in alle bedrijfsprocessen; van productie tot administratie en van logistiek tot montage. Met andere woorden: door bewustwording en focus op onze klant creëren we een maximale toegevoegde waarde tegen zo laag mogelijke inspanningen. Daarnaast verbeteren we structureel onze werkwijze en kwaliteit, worden de doorlooptijden tot het leveren van het klimaatplafond verkort en reduceren we kosten. Het resultaat is een positief effect op de zowel de klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid als de financiële gezondheid van Inteco.

SWAT middagen

Jaarlijks organiseren we bij Inteco een SWAT middag. In deze middag gaan we Samen Werken Aan de Toekomst.  In teamverband brainstormen, overleggen en werken we dan aan een oplossing voor een vraagstuk dat ons bezighoudt. Uiteraard altijd met het Lean gedachtengoed in het achterhoofd en met als doel te verbeteren.

Obeya ruimte - zicht op verbeteringen

In de obeya ruimte hangen overzichten van alle verbetertrajecten die binnen de organisatie lopen. Op de overzichten wordt de voortgang bewaakt. Op reguliere intervals houden de verbeterteams bij wat de stand van zaken is en overleggen zij over de volgende stap in het verbetertraject.

Weekly stand, verbeter- en planborden

Iedere maandagochtend stipt om 09.00 uur zijn we allemaal aanwezig bij de weekly stand. In deze korte sessie informeren we elkaar over de belangrijkste zaken die deze week op ons wachten. Per afdeling hebben we een verbeterbord waar we constructief verbeteringen benoemen en de stand van zaken per week bespreken. Per team hebben we planborden zodat in een oogopslag inzichtelijk is wie werkt aan welk project of taak.

Training nieuwe medewerkers

Voor de nieuwe medewerkers organiseren we trainingen om ze wegwijs te maken in de Lean methodiek en de adoptatie van een nieuwe werkwijze vlotjes te laten verlopen. Ook hier komt het team weer om de hoek kijken, want van wie kun je dit nu beter leren dan van je nieuwe collega's?

Lean methodieken - praktijkvoorbeelden

One piece flow experiment

Produceren per plafondplaat

De industrie is gewend om in grote batches te denken. De machines moeten immers draaiende blijven. Inteco, ging een experiment aan met Lean instituut Arpa. De resultaten: een veel kortere doorlooptijd, lagere proceskosten en beduidend lagere voorraadkosten.

Dit experiment is in beeld gebracht met een video en artikel waarin we meer vertellen over de opzet van deze Lean activiteit waarbij we alle medewerkers hebben betrokken.

Jaarrekening in een dag

Weg met de onnodige stappen

Met onze financieel adviseur hebben we een verbeterslag doorgevoerd met betrekking tot het opstellen van onze jaarrekening. Met de benodigde tijd van onze medewerkers en die van ABAB hebben we elk stap in dit proces in beeld gebracht. Was elke stap echt nodig? We daagden elkaar continu uit en bedachten samen verbeteringen. De resultaten verrasten. Beiden hebben we veel tijd gewonnen. Binnen Inteco besparen we nu 30% aan manuren.

Herindeling Fabriek

Gedragen door het team

Een van onze SWAT-middagen stond in het teken van een nieuwe fabrieksinrichting. Met kleine groepjes hebben we gebrainstormd over een mogelijke nieuwe indeling van de fabriek. Wat is de beste route? Hoe kunnen het meest efficiënt werken? Gezamenlijk zijn we tot een doordracht nieuw ontwerp voor onze fabriek gekomen. En het voordeel van deze werkmethode is dat we allemaal op de hoogte zijn van de voor-en nadelen van de diverse opties en daardoor allemaal voorstanders zijn van de nieuwe indeling.

De Lean werkwijze ziet u ook terug in onze projectbegeleiding

Laat u overtuigen door onze adviseurs