NL EN

Wat is de technische levensduur van een klimaatplafond/systeem?

Voor de technische levensduur van een metalen klimaatplafond onderscheiden we de levensduur van het metalen plafond en het watervoerende klimaatsysteem. In de praktijk wordt het einde van de technische levensduur (>30 jaar) vrijwel nooit bereikt omdat er voor die tijd al een verbouwing of renovatie plaatsvindt waarbij tevens het plafond wordt vervangen. De levensduur van het klimaatsysteem is mede afhankelijk van de toegepaste materialen, de waterkwaliteit en de systeemdruk. Uit eigen ervaring weten we dat ook het klimaatsysteem bij normaal gebruik ten minste 20 jaar meegaat. De eerste projecten met klimaatplafonds zijn door ons immers al meer dan 20 jaar geleden opgeleverd en functioneren nog steeds prima.