NL EN

Maken jullie ook overbruggingen om het plafond op te hangen?

Indien pendels voor het ophangen van onze draagconstructie niet rechtstreeks aan het bouwkundig plafond kunnen worden gemonteerd zijn er zogenaamde overbruggingen benodigd. Dit kan o.a. het gevolg zijn van installaties zoals kanalen, goten en leidingen of naden in betonvloeren. Afhankelijk van de afstand die moet worden overbrugd wordt hiervoor een overbruggingsprofiel met één of meerdere ophangpunten toegepast waaraan vervolgens de pendel van het klimaatplafond wordt bevestigd.

Omdat het in de prijsvormingsfase meestal niet duidelijk is of en in welke mate er overbruggingen er benodigd zijn, kunnen de kosten hiervoor niet worden bepaald en niet in de offerte worden opgenomen. Om onnodige kosten te vermijden is het van belang dat Inteco vroegtijdig in de engineeringsfase wordt betrokken zodat ophangpunten voor het klimaatplafond en installaties op elkaar kunnen worden afgestemd. Onze ervaring is dat met een goede coördinatie overbruggingen kunnen worden beperkt of zelfs vermeden.