NL EN

Worden verdeelleidingen geïsoleerd?

Vanwege kleine diameters van de verdeelleidingen en geringe temperatuursverschillen met het plenum is er sprake van geringe warmteverliezen en worden verdeelleidingen vrijwel nooit geïsoleerd. Indien thermische isolatie is gewenst dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Indien er dampdicht geïsoleerd dient te worden ter voorkoming van condensatie dan dient dit door een gespecialiseerd bedrijf te worden uitgevoerd.