NL EN

Hoeveel panelen sluiten jullie aan in serie?

Het aantal panelen dat in serie aangesloten kan worden is afhankelijk van het klimaatsysteem, de paneelafmetingen, onderlinge afstand van de buizen, het ontwerp temperatuurtraject en maximale drukverlies. Wij ontwerpen de serie-/parallelschakelingen zodanig dat het drukverlies op de aansluitingen van de verdeelleidingen binnen het gestelde maximum blijft. Als hier geen eisen aan worden gesteld dan hanteren wij een maximum van 40 kPa. De hiervoor benodigde hydraulische berekeningen worden in de engineeringsfase per hydraulisch moduul uitgevoerd. In de praktijk zullen er meestal 2 tot 4 panelen in serie geschakeld kunnen worden.