NL EN

Kunnen panelen met armaturen en roosters ook geactiveerd worden?

Het is in principe mogelijk om panelen met inbouw-componenten te activeren.

Technisch gezien is dit afhankelijk van het toegepaste klimaatsysteem, de breedte van het paneel en de grootte van het inbouwcomponent.

Kostentechnisch dient te worden opgemerkt dat met het activeren van een paneel met sparing meer kosten zijn gemoeid terwijl er een lagere capaciteit wordt geleverd. Vanwege de ongunstigere €/W-verhouding adviseren wij om panelen met inbouwcomponenten uitsluitend te activeren als dit op basis van de capaciteitsbehoefte noodzakelijk is.