NL EN

Wat is het drukverlies van het klimaatplafond?

Het drukverlies op de aansluitpunten wordt in de engineeringsfase bepaald en volgen uit de zogenaamde hydraulische berekeningen. Om deze te kunnen maken dienen eerst de plafondtekeningen inclusief inbouwcomponenten te worden gemaakt en de te leveren koel- en verwarmingsvermogens bij ons bekend te zijn. Op basis van deze gegevens wordt gekeken welke panelen geactiveerd dienen te worden en hoe de serie-/parallelschakelingen kunnen worden gerealiseerd. Bij het bepalen van de serie-/parallelschakelingen houden we rekening met een drukverlies op de aansluitleidingen van maximaal 40 kPa tenzij er projectmatig andere eisen zijn gesteld.