NL EN

Kan het plafond condenseren?

Onze ervaring is dat indien de aanvoertemperatuur van het water in het klimaatsysteem hoger of gelijk ligt aan 15°C condensatie uit te sluiten is.