NL EN

Kan er lucht afgezogen worden via de standaard perforatie?

De perforatie in de plafondpanelen dient primair voor de geluidsabsorptie. Technisch gezien is het mogelijk om via deze perforatie de retourlucht af te zuigen. Dit kan door een aansluitkast op het paneel te monteren of, in geval van plenumafzuiging, het akoestische pakket plaatselijk weg te laten. Vanwege de geringe doorlaat van de standaard perforatie (16%) zal stof in de afgezogen lucht gemakkelijk hechten aan het plaatmateriaal tussen de perforatiegaatjes. Deze plaatselijke vervuiling van het plafond doet afbreuk aan de esthetische kwaliteit van het klimaatplafond en wordt daarom niet door ons geadviseerd.

Voor alternatieve mogelijkheden voor het afzuigen van retourlucht kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.