NL EN FR

Hoe vindt de aansluiting plaats op de 6-weg klep / change-over?

Er is geen standaard oplossing of werkwijze voor het aansluiten van de verdeelleidingen van het klimaatplafond op de naregeling/aansluitleidingen van de W-installateur.

In veel gevallen worden voor de naregeling/change-over van klimaatplafonds 6-wegafsluiters toegepast. Als de 6-wegafsluiters overeenkomen met de hydraulische modulen van de klimaatplafonds dan is het vanuit oogpunt van efficiency op de bouw, betrouwbaarheid van de verbindingen en kosten aan te bevelen om de verdeelleidingen rechtstreeks op de 6-wegafsluiter aan te sluiten. Voorwaarde hiervoor is dat de aansluitingen op de 6-wegafsluiter zijn voorzien van een voor ons leidingsysteem geschikte koppeling en deze op de juiste positie en in de richting van onze verdeelleidingen zijn gemonteerd.

In ieder project dient de waterzijdige demarcatie goed met de W-installateur of aannemer worden afgestemd..