NL EN FR DA

MeandRo-V® Strekmetaal

Klimaatsysteem als zichtproduct met verhoogde capaciteit

Het gepatenteerde en officieel geteste MeandRo-V klimaatplafond staat borg voor een extreem hoog koelvermogen, verwarming én flexibiliteit in design.

Het systeem bestaat uit plafondpanelen van fijnmazig strekmetaal waarop koperen buismeanders zijn gesoldeerd. Door de open structuur van het strekmetaal wordt er naast een stralingsafgifte ook een zeer hoge convectieve afgifte verkregen. Het systeem kan hierdoor een verdubbeling aan koelvermogen genereren ten opzichte van een traditioneel klimaatplafond.

Aangezien het strekmetaal als zichtproduct gebruikt wordt, is het ontwerp van de architect het vertrekpunt. Zo is het strekmetalen systeem in diverse maaswijdtes beschikbaar en is ook de kleur aan de wensen van de opdrachtgever aan te passen. Daarnaast heeft het strekmetaal een zogenaamde vleug waardoor het materiaal vanuit verschillende kijkrichtingen een andere mate van doorzichtigheid heeft. Kortom tal van mogelijkheden om dit plafond voor specifieke wensen toe te passen.

Lees hier meer over de unieke eigenschappen van strekmetaal.

MeandRo-V is de verzamelnaam van toepassing van het MeandRo klimaatelement waarbij er sprake is van:

 • Vision (MeandRo-element als zichtproduct);
 • Vrijhangend (MeandRo-element als paneel of verdekt achter esthetische laag met open structuur);
 • Verhoogde capaciteit (door extra convectieve overdracht ten opzichte van traditionele klimaatplafonds).


Als er gekoeld water door de buismeanders circuleert dan koelt het MeandRo-V element de omringende lucht af. Omdat de gekoelde lucht zwaarder is dan de ruimtelucht daalt de koele lucht door de open structuur van het strekmetaal de ruimte in en wordt er boven het MeandRo-V element warme ruimtelucht aangezogen. Met de zo ontstane luchtwals wordt er, in aanvulling op de stralingsafgifte, een zeer hoge convectieve afgifte verkregen. Het surplus aan convectieve overdracht is afhankelijk van de uitvoering van het MeandRo-V klimaatplafond en de mate waarin de ruimtelucht over het MeandRo-V element zal circuleren.

Het MeandRo-V klimaatplafond is bij uitstek geschikt voor verblijfsruimtes met een hoge (voelbare) koellast en bij toepassing van klimaatplafondeilanden waarbij het constructieve plafond zoveel mogelijk zichtbaar moet blijven. Het strekmetaal met buismeander wordt als zichtproduct toegepast waardoor het MeandRo-V klimaatplafond een unieke hightech uitstraling heeft. Strekmetaal heeft een zogenaamde vleug waardoor het vanuit verschillende kijkrichtingen een andere mate van doorzichtigheid heeft. Zo heeft het materiaal een zicht-open en zicht-dichte zijde waarmee naar eigen inzicht gevarieerd kan worden. MeandRo-V biedt een grote vrijheid in vormgeving, wijze van ophangen en kleur. Dit veelzijdige koelplafond heeft dus veel verschillende toepassingen.

Het strekmetaal kan op uiteenlopende manieren worden verwerkt, zoals:

 • In C-bandraster plafonds;
 • Als vrijhangende eilanden van volledig strekmetaal;
 • In een paneel kader of profielen;
 • Niet zichtbaar geïntegreerd boven een bouwkundig lamellenplafond of en ander zichtplafond met een open structuur;
 • In een standaard T-ligger systeem. Hierdoor kan op een snelle wijze een standaard mineraalplafond worden opgebouwd tot een klimaatplafond met zeer hoge koelvermogens.


Productkenmerken Inteco klimaatplafonds voorzien van het MeandRo-V klimaatsysteem:

Voordelen Comfort:

 • Koelen én verwarmen (verwarmen mogelijk onder bepaalde voorwaarden);
 • Zeer hoge koelcapaciteiten, met verhoogd convectief aandeel;
 • Gelijkmatige temperatuurverdeling (comfortabel);
 • Geluidsabsorptie mogelijk;
 • Hoge reactiesnelheid (bij veranderende watertemperaturen en -debieten).


Systeemkenmerken:

 • Diffusiedicht systeem;
 • Geschikt voor change-over systemen;
 • Zeer geschikt voor een volledig gescheiden systeem voor koelen en verwarmen (Combi-elementen);
 • Lage inbouwhoogte (besparing gebouwhoogte bij nieuwbouw / geschikt voor renovatie)
 • Flexibel in vormgeving en design
 • Hightech uitstraling


Voordelen in beheer:

 • Energiezuinig (lage energiekosten / lage CO2 belasting)
 • Onderhoudsvrij (Lage exploitatiekosten)
 • Volledige toegankelijkheid tot het plenum (voor onderhoud)
 • Brandveilig
 • Lange levensduur (> 20 jaar).

 
Verkrijgbaar in diverse varianten waaronder o.a.:

 • Open klimaatplafond in volledige ruimte: ca. 150 W/m² (ΔTwater = 3 K);
 • Eiland met 60 mm gesloten plenum t.o.v. akoestisch pakket: ca. 85 W/m²;
 • Eiland met 30 mm plenum en open stroken in akoestisch pakket: ca. 130 W/m²;
 • Passieve convectiestrook: ca. 190 W/m²

Bovengenoemde koelcapaciteiten zijn gebaseerd op. ΔT= 8K (verschil tussen ruimtetemperatuur en gemiddelde watertemperatuur). De hoogte van de koelcapaciteit wordt met name bepaald door de mate waarin de luchtwals door het MeandRo-V klimaatplafond tot stand wordt gebracht.

* Verwarmen niet geschikt voor hoge ruimtes.

Wilt u het MeandRo-V systeem vergelijken met onze overige klimaatsystemen?

Vergelijkingsoverzicht klimaatplafonds

 


Wilt u een bestektekst op maat ontvangen van het MeandRo-V klimaatplafond?
Klik dan op onderstaande knop en stuur een e-mail naar onze adviseurs o.v.v. 'bestektekst MeandRo-V'. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk van de gewenste informatie voorzien.

vraag een bestektekst aan voor dit klimaatplafond

 

 

Werking

 

Het MeandRo-V element wordt zichtbaar of onzichtbaar op een zodanige wijze in het plafond toepast dat de ruimtelucht er doorheen kan circuleren en er een verhoogde convectieve overdracht plaatsvindt ten opzichte van conventionele klimaatplafonds. Bij conventionele klimaatplafonds, waarbij het klimaatelement is opgesloten tussen metalen paneel en akoestisch pakket, wordt de koelcapaciteit voor ca. 60% door straling en ca. 40% door convectie overgedragen. Vaak spreekt men dan ook van stralingsplafonds. Bij het MeandRo-V klimaatplafond is er juist sprake van een (veel) groter convectief aandeel. Bij een volledig open MeandRo-V plafond is het convectieve aandeel 70% waarbij de geleverde koelcapaciteit is verdubbeld is ten opzichte van een stralingsplafond. De door het MeandRo-V klimaatplafond gecreëerde luchtwals vindt gelijkmatig, geruisloos en met lage snelheden plaats en bereikt de leefzone niet. Door het hoge comfort waarmee de hoge koelvermogens worden geleverd onderscheidt het MeandRo-V klimaatplafond zich ten opzichte van volledig convectieve klimaatsystemen.

Met het MeandRo-V klimaatplafond kan in principe ook worden verwarmd. Evenals in koelbedrijf zorgt de verhoogde convectieve overdracht voor een toename van de waterzijdig geleverde capaciteit. Omdat warme lucht opstijgt hangt het met name van de plafondhoogte en het inblazen van de ventilatielucht af in hoeverre het convectieve deel van de verwarmingscapaciteit bijdraagt aan het thermische comfort in de leefzone.

Het MeandRo-V klimaatplafond kan worden voorzien van geluidsabsorberend materiaal. Afhankelijk van de opbouw zal het geluidsabsorberende materiaal de convectieve werking kunnen belemmeren van invloed zijn op de geleverde koelcapaciteit. De maximale koelcapaciteit wordt verkregen bij een zo groot mogelijke luchtspouw boven de MeandRo-V klimaatelementen en wordt gerealiseerd door het akoestische materiaal rechtstreeks tegen de onderzijde van het bouwkundige plafond aan te brengen.

Het plafondpaneel wordt in de eigen productiefaciliteit van Inteco voorzien van een MeandRo element. Dit element bestaat uit een heen en weer lopende watervoerende koperen pijp met een afmeting van 8 x 0,5 mm, die over de gehele lengte gesoldeerd is op een aluminium strekmetaal met zéér open structuur. Vanwege de structuur van het strekmetaal wordt de warmte voornamelijk in dwarsrichting getransporteerd. Door de buisrichting haaks hierop te kiezen wordt de effectiviteit aanzienlijk vergroot. Het grote oppervlak in combinatie met de open structuur zorgen voor een goede en gelijkmatige warmte overdracht tussen MeandRo-V element en de ruimte (-lucht). Tijdens het verwarmen functioneert het MeandRo-V element zowel als stralingspaneel als convector en wordt er warmte aan de ruimte afgegeven. Bij koelen werkt dit andersom. Dan wordt warmte via het MeandRo-V element aan de ruimte onttrokken.

Door gebruikmaking van een koperen buis en flexibele verbindingsslangen vindt er in het systeem nauwelijks zuurstofdiffusie plaats. Doordat het water zuurstofarm is, treedt er nagenoeg geen corrosie op en wordt een probleemloze werking gewaarborgd. De toelaatbare werkdruk bedraagt ongeveer 8 bar, waardoor er zonder probleem meerdere verdiepingen in een enkel circuit opgenomen kunnen worden.

Het MeandRo element heeft slechts een geringe waterinhoud en daarmee een kleine warmte-inhoud. Het MeandRo klimaatsysteem reageert daarom snel op temperatuurs- en/of debietwisselingen in de wateraanvoer. Dit maakt het MeandRo klimaatsysteem uitermate geschikt voor change-over systemen. Het MeandRo-V klimaatplafond is uitermate geschikt om een comfotabel binnenklimaat voor bijvoorbeeld kantoren te bewerkstelligen.