NL EN FR DA

MeandRo-V strækmetal

Kobberklimasystem på strækmetal til meget høj kølingskapacitet

MeandRo-V-klimaloftet er en unik kombination mellem avanceret teknologi og et særpræget design. Det er et kobberklimaelement til køling og opvarmning*. MeandRo-V-klimaloftet sikrer meget høj kølekapacitet og høj komfort. Systemet består af fine loftpaneler i strækmetal, hvorpå der er loddet kobberrørsbugtninger. Læs mere her om strækmetal og dets fordele.

Når nedkølet vand cirkulerer gennem rørbugtningerne, nedkøler MeandRo-V-elementet den omkringværende luft. Da nedkølet luft er tungere end luften i det pågældende område, synker den kolde luft ned gennem den åbne struktur i strækmetallet og den varme luft suges ind i toppen af MeandRo-V-elementet. Udover den frigivne stråling skaber den rullende bevægelse en meget høj konvektiv frigivelse. Den konvektive overskudsoverførsel bestemmes af designet af MeandRo-V-klimaloftet samt i hvilket omfang luften i rummet cirkuleres over MeandRo-V-elementet.

MeandRo-V-klimaloftet er ideelt i områder med (mærkbare) høje nedkølingsbelastninger og når der anvendes klimaloftsøer, hvor strukturloftet skal være så synligt som muligt.

Strækmetallet og rørbugtningen er et synligt produkt, der giver MeandRo-V-klimaloftet et unikt hightech udseende. Strækmetal har såkaldte masker, hvilket betyder, at det leverer et forskelligt gennemsigtighedsniveau afhængigt af den vinkel, det ses fra. Eksempelvis tillader materialet at man vælger mellem lukket visning og åben visning. MeandRo-V tilbyder masser af frihed i design, montering og farve.

Strækmetallet kan varieres på forskellige måder som eksempelvis:

 • I C-gitterlofter;
 • Som frithængende ø udelukkende fremstillet af strækmetal;
 • Som en del af et panel eller en profilbaseret ramme;
 • Usynligt integreret over et strukturelt lamelloft eller andre typer lofter med en åben struktur;
 • I et almindeligt T-dragersystem. Dette betyder, at et almindeligt mineralloft hurtigt kan omdannes til et klimaloft med meget høj kølekapacitet.


Produktegenskaber for Intecos klimaloft med et MeandRo-V-klimasystem:

Komfortfordele:

 • Nedkøling og opvarmning
 • Meget høje nedkølingskapaciteter der øger
 • konvektionsandelen (op til 100% mere kapacitet end perforeret loft)
 • Ensartet temperaturfordeling (bekvemt)
 • Mulighed for lydisolering(valgfri)
 • Høj reaktionshastighed (ved skiftende vandtemperaturer og flow hastigheder)


Systemegenskaber:

 • Diffusionstæt system
 • Velegnet til omstillingssystemer
 • Meget velegnet til et fuldstændigt adskilt system til nedkøling og opvarmning (kombielementer)
 • Lav indbygningshøjde (mindre i bygningshøjde i nye bebyggelser/velegnet til renoveringer)
 • Lydabsorbering (valgfri)
 • Fleksible former og design
 • Råt udtryk


Driftsfordele:

 • Energieffektiv (lave drifts-/ energiomkostninger/ lav CO2-byrde);
 • Vedligeholdelsesfri (lave driftsomkostninger);
 • Fuld adgang til hulrum (ved vedligeholdelse);
 • Brandsikker;
 • CE-mærkninger;
 • Lang levetid (> 20 år).


Tilgængelig i flere versioner herunder.:

 • Åbet klimaloft i helt område: ca. 150 W/m2; (ΔTwater = 3 K);
 • Ø med 60 mm lukket mellemrum sammenlignet med akustisk pakke: ca. 85 W/m2;
 • Ø med 30 mm mellemrum og åbne lister i en akustisk pakke: ca. 130 W/m2;
 • Passiv konvektionsliste: ca. 190 W/m2;

De ovenfornævnte kølingskapaciteter er baseret på ΔT= 8K (forskel mellem områdetemperatur og den gennemsnitlige vandtemperatur). Nedkølingskapaciteten er bestemt af den rullende bevægelse (i luften) skabt af MeandRo-V-klimaloftet. * Opvarmning er ikke velegnet i høje områder.

Vil du gerne sammenligne MeandRo-V-systemet med vores andre klimasystemer?


Drift

MeandRo-V-element kan være synligt eller usynligt indarbejdet i loftet og tillader, at luften i det relevante rum cirkulerer gennem det, og derfor skabes en højere konvektionsoverførsel sammenlignet med de almindelige klimalofter. I almindelige klimalofter, hvor klimaelementet er lukket inden mellem et metalpanel og akustikpakken, overføres ca. 60 % af kølekapaciteten via stråling og ca. 40 % via konvektion. Det er derfor de ofte omtales som strålelofter. MeandRo-V-klimaloftet opnår en (meget) højere konvektiv indsats. Det konvektive bidrag er 70 % i fuldstændig åbne MeandRo-V-lofter, hvilket betyder, at kølekapaciteten er blevet fordoblet sammenlignet med et stråleloft. Den rullende luft, der skabes af MeandRo-V-klimaloftet er ensartet, stille og har lave hastigheder og den når ikke til opholdszonen. MeandRo-V-klimasystemet kan skjule sig selv fra de konvektive klimasystemer grundet den nemhed hvormed høje kølekapaciteter opnås.

I princippet kan MeandRo-V-klimaloftet også opvarmes. Selv under en køling forbedrer stigningen i konvektiv overførsel den kapacitet, der opnås via vandet. Fordi varm luft stiger til vejrs, og den tilførte ventilationsluft vil bestemme, hvilket bidrag den konvektive del af varmkapaciteten har på den termiske komfort i det relevante opholdsområde.

MeandRo-V-klimaloftet kan udstyres med støjabsorberende materiale, Afhængigt af strukturen kan støjabsorberende materialer forhindre bindeeffekten og forhindre at der skabes kølekapacitet. Den maksimale kølekapacitet opnås ved at skabe den størst mulige luftskakt over MeandRo-V-klimaelementer og ved at placere akustiske materiale direkte mod undersiden af strukturloftet.

MeandRo-elementet er indarbejdet i loftpanelet på Intecos egen produktionsfacilitet. Dette element består af et kobberrør til vandforsyning, der måler 8 x 0,5 mm og løber frem og tilbage, hvor den fulde længde er loddet fast på strækmetallet i aluminium med en åben struktur. Strækmetallet hjælper med den sideværtstransport af varmen. Effektiviteten øges desuden betydeligt, fordi rørene kører i vertikal retning. Den store overflade og den åbne struktur sikrer effektiv og ensartet varmeoverførsel mellem MeandRo-V-elementet og det relevante område (luft). I løbet af opvarmningsprocessen fungerer MeandRo-V-elementet som et strålepanel og et konvektionsvarmeapparat og varmen frigives ind i det relevante område. Det modsatte gør sig gældende ved nedkøling. Dette betyder, at varmen trækkes fra det pågældende område via MeandRo-V-elementet.

Brugen af kobberrør og fleksible forbindelsesslanger betyder, at der er næsten ingen iltdiffusion i systemet. Da vandet ikke indeholder så meget ilt, opleves der næsten ingen korrosion og den problemfrie drift kan sikres. Det tilladte driftstryk er ca. 8 bar, hvilket betyder, at adskillige etager snildt kan inkluderes i et enkelt kredsløb.

MeandRo-elementet har kun begrænset vandindhold, og derfor et lavt varmeindhold. Derfor reagerer MeandRo-klimasystemet hurtigt på temperatur- og/eller mængdeudsving i vandforsyningen. Det betyder, at MeandRo-klimasystemet er ideelt til omstillingssystemer.

Kendetegn

Kølingskapacitet
69 - 79 W/m2
Opvarmningskapacitet
97 - 112 W/m2
Systemtype
Diffusionstæt klimasystem i kobber