NL EN

Hoe werkt een klimaatplafond?

Een klimaatplafond is een zogenaamd afgiftesysteem waarmee een ruimte kan worden gekoeld en/of verwarmd.

De basis is een bouwkundig (metalen)plafond dat is voorzien van watervoerende klimaatelementen. In deze zogenoemde stralingspanelen wordt koud of warm water gevoerd naar gelang er in de ruimte behoefte is aan koeling of verwarming. De energie-uitwisseling vindt voornamelijk plaats op basis van straling, hetgeen als zeer prettig wordt ervaren. Dit in tegenstelling tot zogenaamde all-air of convectieve systemen, zoals bijvoorbeeld ventilatorconvectoren of split-units, waarbij de energieoverdracht door middel van lucht plaatsvindt.

Bij klimaatplafonds wordt de luchttoevoer bepaald aan de hand van de behoefte aan verse lucht en niet door de benodigde koelcapaciteit. De luchtcirculatie in de ruimte is daardoor lager dan bij convectieve systemen en de kans op tochtverschijnselen minimaal. De temperatuur is per ruimte of regelgebied instelbaar. Afhankelijk van de ingestelde en gemeten temperatuur wordt een motorbediende klep aangestuurd die de watertoevoer naar het klimaatplafond regelt. De hoeveelheid water over het plafond bepaalt de capaciteit die het klimaatplafond levert en daarmee de temperatuur in de ruimte.

Hier vindt u meer informatie over de voordelen en werking van een klimaatplafond.

Op deze pagina treft u het vergelijkingsoverzicht van de klimaatplafonds aan.