NL EN FR DK

OxzeRo

Diffusionstæt klimasystem i plastik til køling og opvarmning

OxzeRo-strålepanelet tilbyder den perfekte balance mellem pris og kvalitet. OxzeRo-systemet tilbyder stor modstandsdygtighed overfor iltdiffusion og maksimal kapacitet. Fordi der anvendes plastikrør og der ikke skal bruges fleksible slanger, har OxzeRo-klimalofter lave investeringsomkostninger pr. Watt sammenlignet med klimalofter med kobberrør.

OxzeRo-klimaelementet har en rørbugtning på 10 x 1,3 mm PE-RT-rør, der er modstandsdygtigt overfor iltdiffusion i overensstemmelse med DIN4726, og som er fastspændt i specieltdesignede varmelederprofiler i aluminium. Afstanden fra midte til midte i varmelederprofilerne bestemmes fra projekt til projekt ved hjælp af panelbredde og de krævede kapaciteter. OxzeRo-klimaelementer limes ind i metalpaneler ved hjælp af dobbeltsidet sort tape, der har effektive varmeledende egenskaber. Kombinationen af plastikrør, aluminiumsvarmelederprofiler og limning af høj kvalitet sikrer perfekt og konsistent varmeoverførsel mellem OxzeRo-elementet og loftpanelet. OxzeRo-klimaelementer er opsat i en series og derefter forbundet med fordelingsrør på RIXc-røret (PE-Xc/AL/PE-Xc) via den rørformerede bugtning og aftagelige manifolder. Dette hjælper med at spare på separate forbindelsesslanger mellem loftpaneler og fordelingsrør og begrænser antallet af tilslutninger. Der er indlejret en akustikpakke i panelet i OxzeRo-klimaelemente, der endvidere tjener som termisk isolering.

OxzeRo-klimasystemet udmærker sig ved den høje iltdiffusionsmodstand sammenlignet med klimasystemer kun i plastik, og er op til 10 gange bedre end plastikklimasystemer, der menes at være modstandsdygtige overfor iltdiffusion. Dette foretages ved at kombinere det vandførende 5-lags PE-RT-rør med varmelederprofiler i aluminium. Dette forbedrer i betydelig grad varmeoverførslen fra PE-RT-røret til loftpanelet og kan mindske den krævede mængde PE-RT-rør med ca. 75 %. Derudover har fordelingsrørene på OxzeRo-klimaloftet RIXc-rør (PE-Xc/AL/PE-Xc), der er 100 % modstandsdygtige overfor iltdiffusion grundet det indvendige lag af aluminium.

Produktegenskaber for Intecos klimalofter, der er udstyret med OxzeRo-klimasystem:

Systemegenskaber:

 • Diffusionsresistent i overensstemmelse med DIN 4726;
 • Velegnet til omstillingssystemer (lavt vandindhold);
 • Lav integrationshøjde (mindre i bygningshøjde i indbyggede /velegnet til renovering);
 • Komplet integrering af integrerede komponenter (fleksibel/æstetisk finish);
 • Fleksibelt design;
 • PE-RT-røret til varmeoverføring i paneler tjener også som det fleksible forbindelsesrør (ingen koblings- og tilslutningsslanger er nødvendige).


Komfortfordele:

 • Køling og opvarmning;
 • Meget gunstig forhold mellem pris og kapacitet;
 • Ensartet temperaturfordeling (bekvemt);
 • God lydabsorbering;
 • Lydisolering (valgfri)
 • Høj reaktionshastighed (ved skiftende vandtemperaturer og flowhastigheder)


Fordele ved brug:

 • Energieffektiv (lave energiomkostninger/lav CO2-belastning);
 • Vedligeholdelsesfri (lave driftsomkostninger);
 • Fuld adgang til hulrum (ved vedligeholdelse);
 • Brandsikker;
 • CE-mærkninger; 
 • Lang levetid (> 20 år).


Vil du gerne sammenligne OxzeRo-systemet med vores andre klimasystemer?


Drift

OxzeRo-elementet består af et bugtningsplastikrør til vandtransport (udvendig diameter på 10 mm og vægtykkelse på 1,3 mm), hvor hele længden er fastspændt ved hjælp af en særligt designet aluminiums-varmelederprofil. OxzeRo-elementet produceres og limes i en fuldtautomatiseret produktionsproces på virksomhedens egne faciliteter, og de betyder, at kvaliteten altid varetages. Under opvarmningsprocessen frigiver OxzeRo-klimapanelet primært varme ud i rummet via stråling. Under nedkøling overføres varmen fra rummet til loftpanelet, og derefter ledes den ud i luften uden for. Det tilladte driftstryk er ca. 6 bar, hvilket betyder, at adskillige etager kan inkluderes i et enkelt kredsløb.

OxzeRo-elementet har kun begrænset vandindhold, og derfor et lavt varmeindhold. OxzeRo-klimasystemet reagerer derfor hurtigt på temperatur- og/eller mængdeudsving i vandforsyningen. Det betyder, at OxzeRo-klimasystemet er ideelt til omstillingssystemer.

Iltdiffusion
Iltdiffusion ved anvendelse af plastikrør og multilagsrør i installationer er genstand for standard DIN 4726: 2008-10. Denne standard angiver, hvad den maksimale mængde iltdiffusion pr. enhed skal være (m2 af rørvæggen eller pr. m i rørlængde) for at henvise til røret som værende modstandsdygtigt overfor iltdiffusion. Afhængigt af hvor meget rørføring (vægge) der anvendes i monteringen, kan systemer med plastikrør, der er modstandsdygtige overfor iltdiffusion i henhold til DIN 4726 stadig indeholde iltberiget vand.

Derfor har udviklingsaktiviteter omkring OxzeRo-klimasystemet fokus på at levere en meget høj nedkølings- og varmekapacitet med et minimumsforbrug af plastikrør. OxzeRo-klimasystemet kompenserer for de ugunstige varmelederegenskaber i plastikrør ved at øge varmevekslingsoverfladen i rørets vægge samt på kontaktoverfladen med metalpanelet. Dette opnås ved at fastgøre to tredjedele af røret i varmelederprofiler af aluminium og ved at lime disse 40 mm brede aluminiumsprofiler fast på loftpanelerne. Grundet den enestående varmeledning i aluminium og den implementerede limkoncentration, er der opnået en enestående varmeoverførsel fra plastikrøret til loftpanelet, og det betyder, at mængden af nødvendige rør kan mindskes med 75 %.

Den unikke kombination mellem det implementerede iltdiffusionsmodstandsdygtige PE-RT-rør (i overensstemmelse med DIN 4726), den relativt lille mængde plastikrør og de fuldstændig iltdiffusionsmodstandsdygtige RIXc-fordelingsrør (PE-Xc/AL/PE-Xc) betyder, at OxzeRo-klimasystemet kræver hydraulisk adskillelse og anvendelse af tæringssikre materialer. Afhængigt af hvor modstandsdygtige overfor iltdiffusion de materialer, der anvendes andre steder i kredsløbet, er, kan det imidlertid være nødvendigt at implementere rør og implementerede komponenter, der er velegnede til vand med et højere eller lavere ilt-indhold. Dette hjælper med at sikre problemfri drift.

Kendetegn

Kølingskapacitet
69 - 79 W/m2
Opvarmningskapacitet
97 - 112 W/m2
Systemtype
Diffusionstæt klimasystem i kobber

Relaterede produkter

Meandro-Clean

Meandro-Clean

Optimal komfort, hygiejne bevaret og reduktion af bakteriernes spredning

Det klimatiske loft MeandRo-Clean er den optimale løsning for virksomheder, hvor hygiejne er af største vigtighed, f.eks. h...

se vores Meandro-Clean
MecuRo

MecuRo

Klimasystemet med den optimale pris/ kvalitetsforhold

MecuRo er et kryds mellem Inteco MeandRo og OxzeRo-systemet, hvorved kobberrørsstængerne og fleksible slanger fra MeandRo ko...

se vores MecuRo
AdeRo

AdeRo

Diffusionsåbent klimasystem i plastik til køling og opvarmning

AdeRo-systemet er et diffusionsåbent klimasystem, der er kendetegnet ved dets store fleksibilitet til aktivering af loftpaneler. Ad...

se vores AdeRo