NL EN FR DA

OxzeRo®

Diffusionstæt klimasystem i plastik til køling og opvarmning

OxzeRo®-strålepanelet tilbyder den perfekte balance mellem pris og kvalitet. OxzeRo®-systemet tilbyder stor modstandsdygtighed overfor iltdiffusion og maksimal kapacitet. Fordi der anvendes plastikrør og der ikke skal bruges fleksible slanger, har OxzeRo®-klimalofter lave investeringsomkostninger pr. Watt sammenlignet med klimalofter med kobberrør.

OxzeRo®-klimaelementet har en rørbugtning på 10 x 1,3 mm PE-RT-rør, der er modstandsdygtigt overfor iltdiffusion i overensstemmelse med DIN4726, og som er fastspændt i specieltdesignede varmelederprofiler i aluminium. Afstanden fra midte til midte i varmelederprofilerne bestemmes fra projekt til projekt ved hjælp af panelbredde og de krævede kapaciteter. OxzeRo®-klimaelementer limes ind i metalpaneler ved hjælp af dobbeltsidet sort tape, der har effektive varmeledende egenskaber. Kombinationen af plastikrør, aluminiumsvarmelederprofiler og limning af høj kvalitet sikrer perfekt og konsistent varmeoverførsel mellem OxzeRo®-elementet og loftpanelet. OxzeRo-klimaelementer er opsat i en series og derefter forbundet med fordelingsrør på RIXc-røret (PE-Xc/AL/PE-Xc) via den rørformerede bugtning og aftagelige manifolder. Dette hjælper med at spare på separate forbindelsesslanger mellem loftpaneler og fordelingsrør og begrænser antallet af tilslutninger. Der er indlejret en akustikpakke i panelet i OxzeRo®-klimaelemente, der endvidere tjener som termisk isolering.

OxzeRo®-klimasystemet udmærker sig ved den høje iltdiffusionsmodstand sammenlignet med klimasystemer kun i plastik, og er op til 10 gange bedre end plastikklimasystemer, der menes at være modstandsdygtige overfor iltdiffusion. Dette foretages ved at kombinere det vandførende 5-lags PE-RT-rør med varmelederprofiler i aluminium. Dette forbedrer i betydelig grad varmeoverførslen fra PE-RT-røret til loftpanelet og kan mindske den krævede mængde PE-RT-rør med ca. 75 %. Derudover har fordelingsrørene på OxzeRo®-klimaloftet RIXc-rør (PE-Xc/AL/PE-Xc), der er 100 % modstandsdygtige overfor iltdiffusion grundet det indvendige lag af aluminium.

Produktegenskaber for Intecos klimalofter, der er udstyret med OxzeRo®-klimasystem:

Systemegenskaber:

 • Diffusionsresistent i overensstemmelse med DIN 4726;
 • Velegnet til omstillingssystemer (lavt vandindhold);
 • Lav integrationshøjde (mindre i bygningshøjde i indbyggede /velegnet til renovering);
 • Komplet integrering af integrerede komponenter (fleksibel/æstetisk finish);
 • Fleksibelt design;
 • PE-RT-røret til varmeoverføring i paneler tjener også som det fleksible forbindelsesrør (ingen koblings- og tilslutningsslanger er nødvendige).


Komfortfordele:

 • Køling og opvarmning;
 • Meget gunstig forhold mellem pris og kapacitet;
 • Ensartet temperaturfordeling (bekvemt);
 • God lydabsorbering;
 • Lydisolering (valgfri)
 • Høj reaktionshastighed (ved skiftende vandtemperaturer og flowhastigheder)


Fordele ved brug:

 • Energieffektiv (lave energiomkostninger/lav CO2-belastning);
 • Vedligeholdelsesfri (lave driftsomkostninger);
 • Fuld adgang til hulrum (ved vedligeholdelse);
 • Brandsikker;
 • CE-mærkninger; 
 • Lang levetid (> 20 år).


Vil du gerne sammenligne OxzeRo®-systemet med vores andre klimasystemer?


Drift

OxzeRo®-elementet består af et bugtningsplastikrør til vandtransport (udvendig diameter på 10 mm og vægtykkelse på 1,3 mm), hvor hele længden er fastspændt ved hjælp af en særligt designet aluminiums-varmelederprofil. OxzeRo®-elementet produceres og limes i en fuldtautomatiseret produktionsproces på virksomhedens egne faciliteter, og de betyder, at kvaliteten altid varetages. Under opvarmningsprocessen frigiver OxzeRo®-klimapanelet primært varme ud i rummet via stråling. Under nedkøling overføres varmen fra rummet til loftpanelet, og derefter ledes den ud i luften uden for. Det tilladte driftstryk er ca. 6 bar, hvilket betyder, at adskillige etager kan inkluderes i et enkelt kredsløb.

OxzeRo®-elementet har kun begrænset vandindhold, og derfor et lavt varmeindhold. OxzeRo®-klimasystemet reagerer derfor hurtigt på temperatur- og/eller mængdeudsving i vandforsyningen. Det betyder, at OxzeRo®-klimasystemet er ideelt til omstillingssystemer.

Iltdiffusion
Iltdiffusion ved anvendelse af plastikrør og multilagsrør i installationer er genstand for standard DIN 4726: 2008-10. Denne standard angiver, hvad den maksimale mængde iltdiffusion pr. enhed skal være (m2 af rørvæggen eller pr. m i rørlængde) for at henvise til røret som værende modstandsdygtigt overfor iltdiffusion. Afhængigt af hvor meget rørføring (vægge) der anvendes i monteringen, kan systemer med plastikrør, der er modstandsdygtige overfor iltdiffusion i henhold til DIN 4726 stadig indeholde iltberiget vand.

Derfor har udviklingsaktiviteter omkring OxzeRo®-klimasystemet fokus på at levere en meget høj nedkølings- og varmekapacitet med et minimumsforbrug af plastikrør. OxzeRo®-klimasystemet kompenserer for de ugunstige varmelederegenskaber i plastikrør ved at øge varmevekslingsoverfladen i rørets vægge samt på kontaktoverfladen med metalpanelet. Dette opnås ved at fastgøre to tredjedele af røret i varmelederprofiler af aluminium og ved at lime disse 40 mm brede aluminiumsprofiler fast på loftpanelerne. Grundet den enestående varmeledning i aluminium og den implementerede limkoncentration, er der opnået en enestående varmeoverførsel fra plastikrøret til loftpanelet, og det betyder, at mængden af nødvendige rør kan mindskes med 75 %.

Den unikke kombination mellem det implementerede iltdiffusionsmodstandsdygtige PE-RT-rør (i overensstemmelse med DIN 4726), den relativt lille mængde plastikrør og de fuldstændig iltdiffusionsmodstandsdygtige RIXc-fordelingsrør (PE-Xc/AL/PE-Xc) betyder, at OxzeRo®-klimasystemet kræver hydraulisk adskillelse og anvendelse af tæringssikre materialer. Afhængigt af hvor modstandsdygtige overfor iltdiffusion de materialer, der anvendes andre steder i kredsløbet, er, kan det imidlertid være nødvendigt at implementere rør og implementerede komponenter, der er velegnede til vand med et højere eller lavere ilt-indhold. Dette hjælper med at sikre problemfri drift.

Kendetegn

Kølingskapacitet
69 - 79 W/m2
Opvarmningskapacitet
97 - 112 W/m2
Systemtype
Diffusionstæt klimasystem i kobber

Relaterede produkter

MeandRo®

MeandRo®

Kobberklimasystem til køling og opvarmning

MeandRo®-klimasystemet, der er udviklet og patenteret af Inteco, er et diffusionstæt strålepanel i kobber, der er unikt p...

se vores MeandRo®
MecuRo®

MecuRo®

Klimasystemet med den optimale pris/ kvalitetsforhold

MecuRo® er et kryds mellem Inteco MeandRo® og OxzeRo®-systemet, hvorved kobberrørsstængerne og fleksible slanger...

se vores MecuRo®
Skjult ophæng

Skjult ophæng

For et roligt og sammenhængende udtryk

Systemer fra Inteco med skjult ophæng, er kendetegnet ved fraværet af en synlig monteringsstruktur. De lige linjer giver et r...

se vores Skjult ophæng