NL EN FR DK

Plafonds climatiques

Le standard le plus élevé pour les espaces bien climatisés.

Vous recherchez le climat ambiant parfait pour votre bureau, institution de soins, bâtiment scolaire ou habitation ? Le plafond climatique vous offre toutes les possibilités pour le réaliser. Un plafond climatique convient par excellence à la réalisation d’un climat ambiant confortable.

Plafonds climatiques métalliques

Liberté de choix inédite

Beaucoup d’entreprises et de bureaux développent un style de travail innovant et contemporain, caractérisé par la flexibilité et l’efficacité. Les architectes répondent à ce besoin notamment par des plafonds qui peuvent être rapidement adaptés. Les plafonds climatiques métalliques d’Inteco offrent une liberté de choix inédite et des possibilités d'application étonnantes.

voir plafonds climatiques métalliques

Plafonds climatiques à lamelles

Confort visuel, acoustique et thermique en un seul système.

Le plafond climatique PareauLux est le fruit de la collaboration entre deux leaders du marché des plafonds (climatiques). D'une part, Hunter Douglas se charge du design des lamelles et de la sélection des matériaux. D'autre part, Inteco met en pratique son expertise pour installer des systèmes climatiques innovants à la capacité de refroidissement élevée. Avec ce produit, le confort ultime vous est garanti.

Dans cette vidéo PareauLux, Paul Ruijgrok et Arie Groeneveld expliquent les propriétés uniques de ce produit.

Samenwerkingsverband Hunter Douglas & Inteco

voir plafonds climatiques à lamelles

Plafonds climatiques en métal déployé

Des possibilités de conception sans précédent

Les plafonds climatiques en métal déployé d'Inteco sont uniques sur le marché. Le produit est si facile à façonner qu'il peut être utilisé pour donner réellement forme aux idées de l'architecte. Et les possibilités des productions en métal déployé sont extrêmes, ce qui en fait des produits haut de gamme.

voir plafonds climatiques en métal déployé

Plafonds climatiques en stuc

Élégance par simplicité

Les plafonds climatiques offrent des possibilités et un choix de style, d'aspect, de format, de fonction et de prestations incroyables.

voir plafonds climatiques en stuc

Ilots de plafond climatique

Une occupation différente de l'espace.

Seule une partie du plafond est recouverte par les îlots de plafond climatique, ce qui permet de laisser certains éléments de construction visibles. Cette disposition donnera au plafond un aspect «industriel».

voir ilots de plafond climatique

Waarom een klimaatplafond? De voordelen op een rij.

Klimaatplafonds; optimaal koelen en verwarmen door straling
Individueel instelbare ruimte temperatuur, lage luchtsnelheden (geen tocht en droge lucht) en een goede akoestische eigenschappen.

Dé finishing touch van een gebouw. Maak van het plafond een onderscheidend vermogen.
Een klimaatsysteem biedt een esthetische meerwaarde aan de binnenafwerking van uw gebouw en geeft een hoge mate van flexibiliteit op het gebied van de (toekomstige) ruimte indelingen.

Denkt u aan duurzaamheid: denk dan aan klimaatplafonds
Omdat een klimaatplafond werkt met zogenaamde hoge temperatuur koeling en lage temperatuur verwarming worden klimaatplafonds toegepast in combinatie met duurzame opwekkingssystemen zoals warmte- en koude opslag in de grond. Hierdoor draagt een klimaatplafondsysteem bij aan een gunstig energieverbruik en past het perfect binnen een duurzaam gebouwontwerp dat bijvoorbeeld voldoet aan de hoogste BREEAM certificering.

Een goede investering voor de lange termijn
Een klimaatplafond is onderhoudsvrij en heeft een zeer lange levensduur hetgeen bijdraagt aan lage onderhouds- en exploitatiekosten van uw gebouw.

Hvorfor et klimaloft? Et overblik over fordelene.

Klimalofter; optimal afkøling og opvarmning ved stråling
Individuelt temperatur justering, lave lufthastigheder uden træk og meget gode akustiske egenskaber.

Fleksibilitet i en bygning. Gør loftet til et særpræg.
Et klimasystem tilbyder en æstetisk merværdi til det indvendige finish i en bygning og kan give en meget høj grad af fleksibilitet med hensyn til (fremtidige) rumopdelinger.

Tænk på bæredygtighed: tænk på klimalofter
Et klimaloft fungerer med en højere temperatur til køling og lavere temperatur opvarmning, og resultatet heraf er at et klimaloft bidrager gunstigt på energiforbruget og passer til den højeste BREEAM-certificering.

En god investering på lang sigt
Et klimaloft er vedligeholdelsesfrit og har en meget lang levetid, hvilket bidrager til lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger for din bygning.

Hoe werkt een klimaatplafond?

werking van een klimaatsysteemEen klimaatplafond is een (metalen) plafond voorzien van watervoerende elementen waardoor warm of koud water stroomt. Hierdoor ontstaat warmte of koelte door middel van straling en dit geeft een zeer comfortabel gevoel van de ruimte zonder bijvoorbeeld tochtklachten, droge lucht of geluidsoverlast zoals wel het geval is bij traditionele systemen zoals een airco. Aangezien het bij klimaatplafonds volstaat te werken met kleinere luchtkanalen, omdat er uitsluitend lucht ten behoeve van ventilatie wordt getransporteerd, is de inbouwhoogte zeer gering.

Een ander voordeel is dat u de temperatuur van een klimaatplafond per ruimte of regelgebied kunt instellen. De hoeveelheid water over het plafond bepaalt de capaciteit die het klimaatplafond levert en daarmee de temperatuur in de ruimte. Daarnaast kunt u door het opnemen van een akoestisch pakket de geluidsabsorptie en geluidsisolatie van een ruimte realiseren. Hierdoor blijven geluiden die in de ruimte worden geproduceerd gedempt en geluidsoverdracht vanuit aangrenzende ruimtes tegengehouden.

Als laatste genoemd maar zeker niet het minst belangrijk is de energiezuinigheid en duurzaamheid van het systeem. Als men algemeen kijkt naar de toepassing van klimaatplafonds dan zorgt het klimaatsysteem ervoor dat het energieverbruik van een gebouw minimaal is. Het levert een forse reductie op de kosten ten opzichte van conventionele manieren van koelen en verwarmen. Niet alleen financieel aantrekkelijk, maar ook gunstig voor het milieu.

lees meer over de werking

Hvordan fungerer et klimaloft?

mere om brugen af et klimaloftEt klimaloft er et metalloft med vandførende elementer, hvorigennem der løber varmt eller koldt vand. Dette skaber varme eller køling ved stråling fra hele loftsfladen, og dette giver en meget komfortabel følelse i rummet uden trækproblemer, tør luft eller støj, som det er tilfældet med traditionelle klimaanlæg.  Det er generelt muligt at arbejde med mindre luftkanaler ved brug af klimalofter, fordi luft kun transporteres og anvendes til luftcirkulation, og derved kan installationshøjden være meget lav.

En anden fordel er, at du kan indstille temperaturen på et klimaloft pr. Rum/ kontrolområde. Mængden af ​​vand over loftet er helt afhængigt af den kapacitet, som klimaloftet leverer, og dermed temperaturen i rummet. Ved at indbygge en akustisk pakke kan du desuden arbejde med lydabsorption og lydisolering individuelt i hvert et rum. Som et resultat heraf bliver lyd fra rummet dæmpet, og lydoverførsel fra tilstødende rum blokeres.

Sidstnævnte, men bestemt ikke uvæsentligt, er systemets energieffektivitet og bæredygtighed. Hvis man generelt ser på anvendelsen af ​​klimalofter, sikrer klimasystemet, at bygningens energiforbrug er minimal. Det giver en betydelig reduktion i omkostningerne sammenlignet med konventionelle køle- og opvarmningsmetoder. Ikke kun økonomisk attraktivt, men også gavnligt for miljøet.

mere om brugen af et klimaloft

Hvorfor er klimalofter fra Inteco det bedste valg?

mere om Inteco's styrkerInteco's projektteam har udført flere hundrede projekter i løbet af de sidste 25 år, som alle har gennemgået vores skræddersyede dedikation. Vi tager udgangspunkt i hvert enkelt projekt og rådgiver og projektudvikler udfra vores ekspertiseområder, der er anført nedenfor. Vores kernekompetence er vores overblik over den komplette projektcyklus for at skabe 'komfort uden kompromis' til hvert enkelt projekt. Vi er i stand til det, fordi vi har vores egne afdelinger for udvikling, ingeniør beregninger, panel produktion, montering, test af det komplette system og service.

mere om Inteco's styrker

Waarom zijn klimaatplafonds van Inteco de beste keuze?

klimaatplafonds van inteco‘Comfort without Compromise’ is al meer dan 25 jaar ons credo. We bieden een complete comfortbeleving en doen hierin geen concessies. Binnen onze project gestuurde aanpak is de fase waarin we de klantwensen in kaart brengen essentieel. Ons doel is niet alleen het leveren van een klimaatplafond, maar het zorgdragen voor een complete plafondintegratie in het gebouwconcept. Het is voor ons eerder regel dan uitzondering om verder te kijken dan ons eigen vakgebied en denken ook met u mee op aanverwante expertises.

lees meer over onze expertises

Meer weten over klimaatplafonds?

Kennisartikelen klimaatplafonds

Bekijk dan onze artikelen in de kennisbank. U steekt er altijd wat van op! Zo hebben we een artikel over zuurstofdiffusiedichtheid, akoestische optimalisatie, koven, waterkwaliteit, vollast- en deellast...en er komen iedere maand interessante onderwerpen bij.

Ga naar de kennisbank

Nous pensons avec vous sur une solution

John van de Kraak
John van de Kraak International Manager Belgique et Luxembourg +352 691 582 285 En apprendre davantage sur John
Xavier Nabunsky
Xavier Nabunsky International Chef de projet Belgique et Luxembourg +352 661 582 288 En apprendre davantage sur Xavier