NL EN FR DA

MeandRo®

Kobberklimasystem til køling og opvarmning

MeandRo®-klimasystemet, der er udviklet og patenteret af Inteco, er et diffusionstæt strålepanel i kobber, der er unikt på markedet. Systemet er kendetegnet ved et kobberrør, der er loddet til strækmetal i aluminium. Den perfekt ensartede temperaturfordeling opnås ved at implementere en varmeleder, der er fremstillet af en strækmetalplade, og som danner grundlag for den bedst mulige energifordeling og hidtil uset ydelse.

MeandRo®-elementet er isat som et integrationssystem i metalloftpanelet, der spændes fast ved hjælp af akustikpakken og særlige kompressionsfjedre eller gipspaneler. Hele systemet laves som en sandwichpakke fra fabrikken. MeandRo®-paneler er forbundet til hinanden ved hjælp af fleksible forbindelsesslanger, eller de er tilsluttet direkte på fordelingsrørene ved hjælp af minifolder.

Den effektive varme bevæger sig fra kobberrøret og aluminiumsstrækmetallet til hele paneloverfladen, hvilket hjælper med at realisere meget høje kapaciteter og en ensartet temperaturfordeling på tværs af loftpanelet.

MeandRo®-klimaloftet hjælper med at realisere de bedste resultater, når det kommer til støjabsorbering. Den åbne struktur i strækmetallet blokerer ikke perforering i loftpanelet og det giver den bedst mulige udnyttelse af akustikpakken.

MeandRo-klimaelementet er et integreret system, der tilbyder følgende fordele:

 • Hvis det er nødvendigt, kan loftpanelet nemt udskiftes, uden at klimaelementets vandforsyning frakobles.
 • Klimaelementet kan nemt fjernes, hvis der skal bygges en væg det sted, hvor panelet sidder, eller hvis en integreret komponent skal indføres.
 • Eksisterende metallofter kan nemt udstyres med en aktivator.


Grundet brugen af kobberrør og fleksible forbindelsesslanger i høj kvalitet er MeandRo®-systemet:

 • Fuldstændig beskyttet mod iltdiffusion. Dette betyder, at der næsten ikke kommer ilt ind i systemet og dermed sikres problemfri drift.
 • Et meget solidt og robust system, der er bæredygtigt ved brug og perfekt velegnet til PPS-projekter.


Produktegenskaber for Inteco-klimalofter med MeandRo®-klimasystem:

Systemkendetegn:

 • Diffusionstæt system
 • Velegnet til omstillingssystemer
 • Ideelt til et fuldstændigt adskilt system til køling og opvarmning (kombielementer)
 • Individuelle indbygningssystemer (udskiftning af loftpaneler, senere montering/ændring)
 • Ideelt til renovering og aktivering af eksisterende metallofter
 • Lav indbygningshøjde (bygningshøjde for nybyggeri/ velegnet til renovering)
 • Komplet integration i indbyggede komponenter (fleksibel/æstetisk finish)
 • Fleksibelt design


Komfortfordele:

 • Køling og opvarmning (et system)
 • Meget høje kapaciteter
 • Jævn temperaturfordeling (komfortabelt)
 • God lydabsorbering
 • Lydisolering (valgfri)
 • Høj reaktionshastighed (ved skift af vandtemperaturer og flowhastigheder)


Fordele gennem styring:

 • Energieffektiv (lave drifts-/ energiomkostninger/ lav CO2-byrde)
 • Vedligeholdelsesfri (lave driftsomkostninger)
 • Komplet adgang til hulrum (for vedligeholdelse)
 • Brandsikker
 • CE-mærkninger
 • Lang levetid (> 20 år)
 • Solidt system; bæredygtigt i brug og ideelt til PPS-projekter


Vil du gerne sammenligne MeandRo®-systemet med vores andre klimasystemer?


Drift

Strålepanelet er udstyret med MeandRo-elementet på Intecos produktionsfacilitet. Dette element består af et kobberrør til vandforsyning, der måler 8 x 0,5 mm og løber frem og tilbage, hvor den fulde længde er loddet fast på strækmetallet i aluminium med en åben struktur. Strækmetallet hjælper med den sideværtstransport af varmen. Effektiviteten øges desuden betydeligt, fordi rørene kører i vertikal retning. Flere små kontaktflader sikrer effektiv og ligelig overføring mellem MeandRo®-elementet og loftpanelet. Under varmeprocessen tjener MeandRo®-elementet som et strålepanel, der frigiver varme til det relevante område. Det modsatte gør sig gældende, når det handler om nedkøling. Dette betyder, at varmen trækkes fra det pågældende område via loftpanelet.

Brugen af kobberrør og fleksible forbindelsesslanger betyder, at der er næsten ingen iltdiffusion i systemet. Da vandet ikke indeholder så meget ilt, opleves der næsten ingen korrosion og den problemfrie drift kan sikres. Det tilladte driftstryk er ca. 8 bar, hvilket betyder, at adskillige etager snildt kan inkluderes i et enkelt kredsløb.

MeandRo®-elementet har kun begrænset vandindhold, og derfor et lavt varmeindhold. MeandRo®-klimasystemet reagerer derfor hurtigt på temperatur- og/eller mængdeudsving i vandforsyningen. Det betyder, at MeandRo®-klimasystemet er ideelt til omstillingssystemer.

Kendetegn

Kølingskapacitet
69 - 79 W/m2
Opvarmningskapacitet
97 - 112 W/m2
Systemtype
Diffusionstæt klimasystem i kobber

Relaterede produkter

Skjult ophæng

Skjult ophæng

For et roligt og sammenhængende udtryk

Systemer fra Inteco med skjult ophæng, er kendetegnet ved fraværet af en synlig monteringsstruktur. De lige linjer giver et r...

se vores Skjult ophæng
Meandro-Clean

Meandro-Clean

Optimal komfort, hygiejne bevaret og reduktion af bakteriernes spredning

Det klimatiske loft MeandRo-Clean er den optimale løsning for virksomheder, hvor hygiejne er af største vigtighed, f.eks. h...

se vores Meandro-Clean
OxzeRo®

OxzeRo®

Diffusionstæt klimasystem i plastik til køling og opvarmning

OxzeRo®-strålepanelet tilbyder den perfekte balance mellem pris og kvalitet. OxzeRo®-systemet tilbyder stor modstandsdygtig...

se vores OxzeRo®