NL EN DK

Hvad er trykfaldet i klimalofter?

Tryktab ved forbindelsespunkter bestemmes i konstruktionsfasen og følger af de såkaldte hydrauliske beregninger. For at være i stand til at fremstille disse, skal lofttegningerne inklusive installationskomponenter først laves, og de køle- og varmekapaciteter, der skal leveres, skal være kendte for os. Baseret på disse data undersøges det, hvilke paneler der skal aktiveres, og hvordan serien / parallelle kredsløb kan realiseres. Ved bestemmelse af serien / parallelle forbindelser tager vi højde for et tryktab på forbindelsesrørene på højst 40 kPa, medmindre der er indstillet projektspecifikke krav.