NL EN DK

Lager du også broer til at hænge loftet?

Hvis vedhæng til ophæng af vores bærestruktur ikke kan monteres direkte på det arkitektoniske loft, kræves såkaldte broer. Dette kan blandt andet være resultatet af installationer som kanaler, tagrender og rør eller sømme i betongulve. Afhængig af afstanden, der skal overgås, påføres en broprofil med et eller flere ophængningspunkter til dette, hvortil pendulet i klimataket derefter er fastgjort.

Da det normalt ikke er klart i prisdannelsesfasen, hvorvidt og i hvilket omfang broer er påkrævet, kan omkostningerne til dette ikke bestemmes og kan ikke medtages i tilbudet. For at undgå unødvendige omkostninger er det vigtigt, at Inteco er involveret tidligt i konstruktionsfasen, så ophængningspunkter for klimatak og installationer kan koordineres med hinanden. Vores erfaring er, at broer med en god koordinering kan begrænses eller endda undgås.