NL EN DK

Hvordan fungerer et klim lofter?

Et klim lofter er et såkaldt leveringssystem, hvormed et rum kan køles og / eller opvarmes.

Grundlaget er et arkitektonisk (metal) loft, der er udstyret med vandbærende klimaelementer. I disse såkaldte strålingspaneler tilføres koldt eller varmt vand alt efter om der er behov for køling eller opvarmning i rummet. Energiudvekslingen foregår hovedsageligt på grundlag af stråling, der opleves som meget behagelig. Dette i modsætning til såkaldte all-air eller konvektive systemer, som fx ventilatorenheder eller opdelte enheder, hvor energioverførslen finder sted ved hjælp af luft.

Med klimalofter bestemmes lufttilførslen baseret på behovet for frisk luft og ikke på den krævede kølekapacitet. Luftcirkulationen i rummet er derfor lavere end ved konvektionssystemer, og chancen for træk er minimal. Temperaturen kan justeres pr. Rum eller kontrolområde. Afhængigt af den indstillede og målte temperatur styres en motorstyret ventil, der styrer vandforsyningen til klimataket. Mængden af vand over loftet bestemmer kapaciteten, som loftsloftet giver, og dermed temperaturen i rummet.

Her finder du mere information om fordelene og virkningerne af et klimatak.

På denne side finder du sammenligningsoversigten over klimalofter.