NL EN DK

Hvor mange paneler forbinder du i serie?

Antallet af paneler, der kan tilsluttes i serie, afhænger af klimasystemet, paneldimensionerne, afstanden mellem rørene, designtemperaturområdet og maksimalt tryktab. Vi designer serien / parallelle kredsløb på en sådan måde, at tryktabet på forbindelsesdelene til fordelingsrørene forbliver inden for det indstillede maksimum. Hvis der ikke er stillet nogen krav til dette, bruger vi maksimalt 40 kPa. De nødvendige hydrauliske beregninger udføres pr. Hydraulisk modul i konstruktionsfasen. I praksis vil det normalt være muligt at tilslutte 2 til 4 paneler i serie.