NL EN DK

Bortskaffer du selv restaffaldet?

Ja! En ren arbejdsplads er en behagelig arbejdsplads. Vi bortskaffer restaffaldet pr. Gulvniveau og lægger det i affaldsbeholderne. Hvis det er aftalt, kan vi endda tage alt affald med os.