NL EN FR DK

MeandRo-V Strekmetaal

Klimaatsysteem als zichtproduct met verhoogde capaciteit

Het MeandRo-V klimaatplafond is een unieke combinatie tussen geavanceerde techniek en onderscheidend design. Het is een koperen klimaatelement voor koelen en verwarmen*. Het MeandRo-V klimaatplafond staat borg voor een extreem hoog koelvermogen en flexibiliteit in design. Het systeem bestaat uit plafondpanelen van fijnmazig strekmetaal waarop koperen buismeanders zijn gesoldeerd.

Strekmetaal is de basis van het gepatenteerde MeandRo klimaatelement. MeandRo staat voor de meandervormige (=bochtig door het landschap kronkelend als een rivier) buis (= Rohr in het Duits). In eigen huis wordt er op het strekmetaal een in meandervorm gebogen koperen buis gesoldeerd.

Lees hier meer over de unieke eigenschappen van strekmetaal.

MeandRo-V is de verzamelnaam van toepassing van het MeandRo klimaatelement waarbij er sprake is van:

 • Vision (MeandRo-element als zichtproduct);
 • Vrijhangend (MeandRo-element als paneel of verdekt achter esthetische laag met open structuur);
 • Verhoogde capaciteit (door extra convectieve overdracht ten opzichte van traditionele klimaatplafonds).


Als er gekoeld water door de buismeanders circuleert dan koelt het MeandRo-V element de omringende lucht af. Omdat de gekoelde lucht zwaarder is dan de ruimtelucht daalt de koele lucht door de open structuur van het strekmetaal de ruimte in en wordt er boven het MeandRo-V element warme ruimtelucht aangezogen. Met de zo ontstane luchtwals wordt er, in aanvulling op de stralingsafgifte, een zeer hoge convectieve afgifte verkregen. Het surplus aan convectieve overdracht is afhankelijk van de uitvoering van het MeandRo-V klimaatplafond en de mate waarin de ruimtelucht over het MeandRo-V element zal circuleren.

Het MeandRo-V klimaatplafond is bij uitstek geschikt voor verblijfsruimtes met een hoge (voelbare) koellast en bij toepassing van klimaatplafondeilanden waarbij het constructieve plafond zoveel mogelijk zichtbaar moet blijven. Het strekmetaal met buismeander wordt als zichtproduct toegepast waardoor het MeandRo-V klimaatplafond een unieke hightech uitstraling heeft. Strekmetaal heeft een zogenaamde vleug waardoor het vanuit verschillende kijkrichtingen een andere mate van doorzichtigheid heeft. Zo heeft het materiaal een zicht-open en zicht-dichte zijde waarmee naar eigen inzicht gevarieerd kan worden. MeandRo-V biedt een grote vrijheid in vormgeving, wijze van ophangen en kleur.

Het strekmetaal kan op uiteenlopende manieren worden verwerkt, zoals:

 • In C-bandraster plafonds;
 • Als vrijhangende eilanden van volledig strekmetaal;
 • In een paneel kader of profielen;
 • Niet zichtbaar geïntegreerd boven een bouwkundig lamellenplafond of en ander zichtplafond met een open structuur;
 • In een standaard T-ligger systeem. Hierdoor kan op een snelle wijze een standaard mineraalplafond worden opgebouwd tot een klimaatplafond met zeer hoge koelvermogens.


Productkenmerken Inteco klimaatplafonds voorzien van het MeandRo-V klimaatsysteem:

Voordelen Comfort:

 • Koelen én verwarmen (verwarmen mogelijk onder bepaalde voorwaarden);
 • Zeer hoge koelcapaciteiten, met verhoogd convectief aandeel;
 • Gelijkmatige temperatuurverdeling (comfortabel);
 • Geluidsabsorptie mogelijk;
 • Hoge reactiesnelheid (bij veranderende watertemperaturen en -debieten).


Systeemkenmerken:

 • Diffusiedicht systeem;
 • Geschikt voor change-over systemen;
 • Zeer geschikt voor een volledig gescheiden systeem voor koelen en verwarmen (Combi-elementen);
 • Lage inbouwhoogte (besparing gebouwhoogte bij nieuwbouw / geschikt voor renovatie)
 • Flexibel in vormgeving en design
 • Hightech uitstraling


Voordelen in beheer:

 • Energiezuinig (lage energiekosten / lage CO2 belasting)
 • Onderhoudsvrij (Lage exploitatiekosten)
 • Volledige toegankelijkheid tot het plenum (voor onderhoud)
 • Brandveilig
 • CE-gemarkeerd
 • Lange levensduur (> 20 jaar).

 
Verkrijgbaar in diverse varianten waaronder o.a.:

 • Open klimaatplafond in volledige ruimte: ca. 150 W/m² (ΔTwater = 3 K);
 • Eiland met 60 mm gesloten plenum t.o.v. akoestisch pakket: ca. 85 W/m²;
 • Eiland met 30 mm plenum en open stroken in akoestisch pakket: ca. 130 W/m²;
 • Passieve convectiestrook: ca. 190 W/m²

Bovengenoemde koelcapaciteiten zijn gebaseerd op. ΔT= 8K (verschil tussen ruimtetemperatuur en gemiddelde watertemperatuur). De hoogte van de koelcapaciteit wordt met name bepaald door de mate waarin de luchtwals door het MeandRo-V klimaatplafond tot stand wordt gebracht.

* Verwarmen niet geschikt voor hoge ruimtes.

Wilt u het MeandRo-V systeem vergelijken met onze overige klimaatsystemen?

Vergelijkingsoverzicht klimaatplafonds

 


Wilt u een bestektekst op maat ontvangen van het MeandRo-V klimaatplafond?
Klik dan op onderstaande knop en stuur een e-mail naar onze adviseurs o.v.v. 'bestektekst MeandRo-V'. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk van de gewenste informatie voorzien.

vraag een bestektekst aan voor dit klimaatplafond

 

 

Technische specificaties

Capaciteit
Aan de hand van externe factoren, zoals zoninstraling, transmissiegegevens van ramen, wanden en daken en interne factoren zoals warmte ontwikkeling door onder andere personen, elektrische apparatuur en verlichting, zal bij het ontwerp van de klimaatinstallatie per ruimte een koel- of verwarmingsvermogen worden bepaald. Ook wordt hierbij rekening gehouden met variabele effecten zoals wisselende zonbelasting, warmte accumulatie door onder andere betonconstructies, afzuiging via verlichtingsarmaturen, etc. Tevens bepaalt de ontwerpende partij de uitgangspunten voor het na te streven comfort. Aan de hand van de ontwerpuitgangspunten bepaalt Inteco de uitvoering van het MeandRo-V plafond. Zelfs hoge koelcapaciteiten kunnen doorgaans met het MeandRo-V plafond worden gerealiseerd.

Door de optimale warmte uitwisseling en het grote warmte uitwisselend oppervlak zijn koelcapaciteiten van ca. 100 à 190 W/m² (ΔT = 8K) te behalen.

Drukverliezen
In de uitvoeringsfase van een project wordt per aansluitpunt van het klimaatplafond het drukverlies berekend.
Hierbij zijn de volgende gegevens van belang: 

 • Debiet;
 • Gemiddelde watertemperatuur;
 • Afmeting van de klimaatelementen;
 • Schakeling (serie / parallel)

Inteco streeft naar een drukverlies van tussen de 5 en 40 kPa, hetgeen kan worden gerealiseerd door juiste schakelingen te maken (serie / parallel) tussen de MeandRo-V elementen onderling.

MeandRo klimaatelementen

 • Strekmetaal: Aluminium. Meander: Koperen buis ø 8 x 0,5 mm, in lengterichting gesoldeerd op het strekmetaal.
 • Bevestiging: Ingeklemd in kader (vlak element) of opgelegd/ingehaakt (gekantzet element).
 • Aansluiting series: Flexibele, zuurstof-diffusiedichte slangen met omvlechting en snelkoppelingen.


Verdeelleidingen

 • Materiaal (mm): kunststof RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) ø 20 x 2.
 • Aftakkingen: ø 10 mm, geschikt voor bevestiging van John Guest snelkoppelingen.
 • Beëindiging: glad uiteinde. Bevestiging: kunststof leidingbeugels Opmerking: Op aanvraag kunnen verdeelleidingen ook worden uitgevoerd in koperen buis of dunwandige CV-buis in combinatie met persfittings.


Hydraulische gegevens (koel- en verwarmingsbedrijf)

 • Waterkwaliteit : Voor het MeandRo-V klimaatsysteem en voor de door Inteco toegepaste materialen is geen waterbehandeling nodig.
 • Werkdruk : Maximale werkdruk bedraagt 8 bar.
 • Drukverlies en debiet : Tussen 5 en 40 kPa, debiet afhankelijk van de balans van de serieschakelingen.


Akoestische prestaties

 • Geluidsabsorptie : Op aanvraag, afhankelijk van de uitvoering NRC tot 0,90.
 • Geluidsisolatie : Niet mogelijk.


Combi elementen

Het MeandRo-V element is bij uitstek geschikt bij toepassing van een volledig gescheiden systeem voor koelen en verwarmen. Dit door toepassing van een zogenaamd MeandRo combi-elementen, waarbij speciale koel- en verwarmingsmeanders in elkaar worden gevlochten tot een element. De koel- en verwarmingsbuisjes liggen dan om en om.

Gerelateerde producten

Maatwerk oplossingen

Maatwerk oplossingen

Comfort without Compromise

Het Inteco team heeft inmiddels honderden projecten uitgevoerd die onze maatwerk zorg en toewijding hebben gekregen. De productpagin...

bekijk Maatwerk oplossingen