NL EN FR DK

OxzeRo

Kunststof diffusiedicht klimaatsysteem voor koelen en verwarmen

Het OxzeRo systeem is door Inteco geheel in eigen huis ontwikkeld en heeft een optimale balans tussen prijs en kwaliteit. Het OxzeRo systeem staat voor hoge mate van zuurstofdiffusiedichtheid en maximale capaciteit. Door de toepassing van een kunststof buis en het ontbreken van flexibele slangen zijn de investeringskosten per Watt van het OxzeRo klimaatplafond lager dan voor vergelijkbare klimaatplafonds met koperen buisregisters.

Het OxzeRo-klimaatelement bestaat uit een buismeander van 10 x 1,3 mm PE-RT buis, zuurstofdiffusiedicht volgens DIN4726, die wordt ingeklemd in speciaal ontworpen aluminium warmtegeleidingsprofielen. De hart op hart afstand van de warmtegeleidingsprofielen wordt projectmatig bepaald aan de hand van de paneelbreedte en de benodigde capaciteiten. De OxzeRo klimaatelementen worden in de metalen panelen verlijmd door middel van een elastische en thermisch goed geleidende dubbelzijdig klevende zwarte tape. De combinatie van kunststof buis, aluminium warmtegeleidingsprofielen en hoogwaardige lijmverbinding zorgt voor een perfecte en gelijkmatige warmteoverdracht tussen het OxzeRo-element en het plafondpaneel. De OxzeRo klimaatelementen worden in serie doorgekoppeld en op de verdeelleidingen van RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) buis aangesloten met de in overlengte uitgevoerde buismeander in combinatie met losneembare snelkoppelingen. Losse verbindingsslangen tussen de plafondpanelen en de verdeelleidingen worden hierdoor uitgespaard en het aantal verbindingen beperkt. Op het OxzeRo klimaatelement wordt er een akoestisch pakket in het paneel aangebracht dat tevens als thermische isolatie fungeert.

Het OxzeRo klimaatsysteem onderscheidt zich door de hoge zuurstofdiffusiedichtheid ten opzichte van volkunststof klimaatsystemen, tot 10 keer beter dan op de markt zijnde volkunststof klimaatsystemen die als zuurstofdiffusiedicht worden aangeduid. Dit wordt bereikt door de watervoerende 5-laagse PE-RT buis te combineren met aluminium warmtegeleidingsprofielen. Hierdoor wordt de warmteoverdracht van PE-RT buis naar het plafondpaneel substantieel verbeterd en kan de hoeveelheid PE-RT buis met ca. 75% worden gereduceerd. Daarnaast worden de verdeelleidingen van het OxzeRo klimaatplafond uitgevoerd in RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) buis die door de aluminium tussenlaag 100% zuurstofdiffusiedicht zijn. Lees hier meer over zuurstofdiffusiedichtheid.

Productkenmerken Inteco klimaatplafonds voorzien van het OxzeRo klimaatsysteem:

Systeemkenmerken:

 • Diffusiedicht conform DIN 4726;
 • Geschikt voor change-over systemen (geringe waterinhoud);
 • Lage inbouwhoogte (besparing gebouwhoogte bij nieuwbouw / geschikt voor renovatie);
 • Volledige integratie van inbouwcomponenten (flexibel / esthetische afwerking);
 • Flexibel in vormgeving;
 • De PE-RT buis t.b.v. de warmteoverdracht in het paneel is tevens de flexibele verbindingsslang (geen separate koppel- en aansluitslangen nodig).


Voordelen Comfort:

 • Koelen én verwarmen (één systeem voor koelen en verwarmen);
 • Zeer gunstige prijs / capaciteit verhouding;
 • Gelijkmatige temperatuurverdeling (comfortabel);
 • Goede geluidsabsorptie;
 • Geluidsisolerend (optioneel)
 • Hoge reactiesnelheid (bij veranderende watertemperaturen en -debieten)


Voordelen in beheer:

 • Energiezuinig (lage energiekosten / lage CO2 belasting);
 • Onderhoudsvrij (Lage exploitatiekosten);
 • Volledige toegankelijkheid tot het plenum (voor onderhoud);
 • Brandveilig;
 • CE-gemarkeerd; 
 • Lange levensduur (> 20 jaar).


Wilt u het OxzeRo  systeem vergelijken met onze overige klimaatsystemen?

Vergelijkingsoverzicht klimaatplafonds

 Wilt u een bestektekst op maat ontvangen van het OxzeRo klimaatplafond?
Klik dan op onderstaande knop en stuur een e-mail naar onze adviseurs o.v.v. 'bestektekst OxzeRo'. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk van de gewenste informatie voorzien.

vraag een bestektekst aan voor dit klimaatplafond

 

Technische specificaties

Capaciteit
Aan de hand van externe factoren, zoals zoninstraling, transmissiegegevens van ramen, wanden en daken en interne factoren zoals warmte ontwikkeling door onder andere personen, elektrische apparatuur en verlichting, zal bij het ontwerp van de klimaatinstallatie per ruimte het benodigde koel- of verwarmingsvermogen worden bepaald. Tevens bepaalt de ontwerpende partij de uitgangspunten voor het na te streven comfort. Aan de hand van de ontwerp¬uitgangspunten bepaalt Inteco hoeveel OxzeRo klimaatelementen er in het plafond dienen te worden opgenomen, ofwel wat de beleggingsgraad dient te zijn. De beleggings- of activeringsgraad is het procentuele aandeel van de watervoerende delen op het bruto plafondoppervlak. Door de optimale warmte uitwisseling en het grote warmte uitwisselend oppervlak zijn capaciteiten van ca. 74 W/m² (bij ?T = 8K) te behalen.

Drukverliezen
In de uitvoeringsfase van een project wordt per aansluitpunt van het klimaatplafond het drukverlies berekend. Hierbij zijn de volgende gegevens van belang:

 • Het watertraject en ontwerp ruimtetemperatuur.
 • De afmetingen van de klimaatelementen.
 • De hydraulische schakelingen van de klimaatelementen (serie / parallel) Met het ontwerp van de serie-/parallelschakelingen wordt er naar gestreefd om het drukverlies op de aansluitpunten te variëren tussen 5 en 40 kPa.


OxzeRo klimaatelementen

 • Geleidingsprofielen: Aluminium 40 mm breed Meander: PE-RT buis ø 10 x 1,3 mm, in geleidingsprofiel geperst.
 • Bevestiging: Verlijmd in het plafondpaneel. Aansluiting series: PE-RT buis verbindingsslangen i.c.m. snelkoppelingen.


Verdeelleidingen

 • Materiaal (mm): kunststof RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) ø 20 x 2.
 • Aftakkingen: ø 10 mm, geschikt voor bevestiging van John Guest snelkoppelingen.
 • Beëindiging: glad uiteinde.
 • Bevestiging: kunststof leidingbeugels.


Hydraulische gegevens (koel- en verwarmingsbedrijf)

 • Waterkwaliteit: Voor het OxzeRo-klimaatsysteem en voor de door Inteco toegepaste materialen is geen waterbehandeling nodig.
 • Werkdruk: Maximale werkdruk bedraagt 6 bar. Drukverlies en debiet: Tussen 5 en 40 kPa, debiet afhankelijk van de balans van de serieschakelingen.


Akoestische prestaties

 • Geluidsabsorptie : Bij een geperforeerd paneel met ingelijmd akoestisch vlies bedraagt de NRC-waarde tenminste 0,70 over het geperforeerde oppervlak, afhankelijk van plenumhoogte;
 • Geluidsabsorptie : Bij een geperforeerd paneel met mineraalwoldeken, densiteit 35 kg/m³ en 35 mm dik, bedraagt de NRC-waarde tenminste 0,90 over het geperforeerde oppervlak, afhankelijk van plenumhoogte;
 • Geluidsisolatie (optie) : Geluidsisolatiewaarde van een geheel gesloten plafond bedraagt ca. 51 dB. Bij toepassing van de gipskartonplaat wordt de NRC-waarde ca. 0,75 over het geperforeerde oppervlak.

Gerelateerde producten

MeandRo

MeandRo

Koperen klimaatsysteem voor koelen en verwarmen

Het door Inteco ontwikkelde en gepatenteerde MeandRo klimaatsysteem is een koperen diffusiedicht klimaatsysteem dat uniek is in de markt....

bekijk MeandRo
AdeRo

AdeRo

Kunststof diffusie-open klimaatsysteem voor koelen en verwarmen

Het AdeRo systeem is een kunststof diffusie-open klimaatsysteem dat zich kenmerkt door een grote flexibiliteit voor wat betreft het activ...

bekijk AdeRo
Concealed Grid

Concealed Grid

Voor een rustig en samenhangend beeld

De Concealed Grid systemen van Inteco kenmerken zich door de afwezigheid van een zichtbare ophangconstructuur. Het gelijkmatige lijnenspe...

bekijk Concealed Grid